Анкета проучи качеството на услугата „Обществена трапезария“

Качеството на услугата „Обществена трапезария“, ползвана от 750 души, проучиха експертите от дирекция „Социални дейности“ в Община Варна. Мониторингът, в който са се включили 271 потребители, е проведен през октомври, като за целта е бил разработен и приложен стандартизиран въпросник, съобразен със спецификата на целевата група, ползваща услугата. На доброволен принцип е била предоставена възможност за лично попълване на въпросника.
„Искахме да получим точна, обективна и представителна информация за степента на удовлетвореност на потребителите на обществената трапезария, за да доизградим работещ модел на взаимодействие между потребителите и общината“, поясни Таня Василева, началник отдел „Социални услуги и проекти“. Тя припомни, че преди 1.09.2016 г. храната бе предоставяна от фондация „Вяра, Надежда и Любов”, а след това осигуряването бе поето от Община Варна.
На въпроса „От колко време взимате храна от социалната трапезария?” 77,4% от анкетираните са посочили, че ползват услугата от няколко години, други 20% – от няколко месеца до една година, а 2,6% съвсем отскоро се хранят към трапезарията.
На запитването „Харесвате ли храната, предоставяна от трапезарията?” 97,4% отговарят категорично, че качеството се е променило положително рязко и веднага след смяната на доставчика на услугата в началото на септември. Останалите 2,6% споделят, че храната винаги е била добра, но сега има вече отлични качества. „Сега или преди, храната е по-вкусна?“ На това запитване с почти пълно единодушие – 99,6% от участниците в анкетата, оценяват положителната промяна във вкусовите качества на храна, осигурявана от общината.