Анелия Клисарова: Средствата за образование и наука не бива да бъдат поставени под риск

 

Причината за този риск е в резултат управление на второто правителство на Борисов.
„Не бива да допускаме средствата за образование и наука да бъдат поставени под риск. Какви са мерките, които предприемате?” Този въпрос отправи народният представител от „БСП за България” Анелия Клисарова от парламентарната трибуна към служебния министър на образованието по отношение изпълнението на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”. „Тази програма е единствената, която към 31 март 2017 г. няма декларирани разходи към Европейската комисия”, обясни Клисарова. По думите й не бива да се допуска възможност за загуба на средства. „Знаем, че настоящите нива на договаряне и усвояване на средствата, както скандалите, които се разразиха през 2016 г., поставя тази програма под риск да не бъдат усвоени средства за образованието и науката ни”, продължи Клисарова. Тя обясни, че причината за този риск е в резултат на управление на второто правителство на Борисов.
Клисарова подчерта, че договорените средства по програмата са само 24,4% от договорените за останалите програми. „За момента има само 3,% усвоени средства, за разлика от други програми, където този процент е 9,5”, обясни тя. Клисарова припомни, че през 2016 г. са били допуснати много съществени забавяния и проблеми, във връзка със забавяне на проекти за центрове за върхови постижения, за центровете за компетентност, както и по отношение на процедурите за избор на оценители.