Алианц Банк въвежда mFactor – първото мобилно приложение за факторинг в Централна и Източна Европа

Партньорството с F27 е част от стратегията на банката за внедряване на  иновации и развитие на бизнес средата

Алианц Банк България сключи стратегическо партньорство с иновативната компания F27. Партньорството стартира с внедряване на дигиталната платформа mFactor, която обслужва всички процеси по факторинг. Така Алианц Банк става първата банка в България, която осигурява 100% дигитално пътешествие за клиентите и бързина при обработване на факторинг услугите.

Дигиталното пътешествие се осъществява в изцяло мобилна среда, в която участват всички страни в процеса – купувач, продавач и Алианц Банк България. От заявяването, одобрението и документооборотът до ежедневното оперативно обслужване и улеснена визуализация, управление и експорт на информацията – всичко се осъществява в дигитална среда. Предвидени са възможности за различни роли и нива на оторизация, премахване на хартиените фактури и интеграция с ERP системите на клиентите. Новото приложение осигурява незабавен достъп до цялата важна информация на една компания – всеки договор, всеки участник, всяко дължимо плащане, по всяко време, само с няколко клика на смартфон, таблет и/или компютър.

„Включително и заради Ковид-кризата, навсякъде факторингът се развива с още по-бързи темпове, а клиентите, от своя страна, искат по-добро и по-бързо обслужване. mFactor предоставя дигитално и незабавно изживяване в света на отложените плащания между компаниите – в изцяло мобилна среда, при изключително спестяване на време, усилия, рискове и разходи. Напълно елиминираме физическите документи и главоболията по тяхното създаване, подписване, заверяване и доставяне. Ускоряването на обмяната на информация и търговските операции между фирмите и банката е над 10 пъти“, коментира Филип Генов – изпълнителен директор на F27. „На практика, в момента Алианц Банк изпреварва и най-авангардните финтех платформи и стартъп компании, в сферата на търговското финансиране и корпоративно банкиране“.

„Новата дигитална платформа mFactor предоставя на нашите клиенти удобство, бързина и сигурност при ползването на факторинг услуги. Това ще ни позволи да съсредоточим нашите усилия към консултация на клиентите и  развитие на бизнеса“, сподели Магдалена Христова – директор Търговско финансиране и факторинг. „Сътрудничеството с иновативната компания F27 е част от стратегията на Алианц Банк България да добавя стойност за своите бизнес клиенти, като им предостави съвременно дигитално обслужване в областта на факторинга. Иновациите са бъдещето на банковия бизнес.“, коментира Георги Заманов, главен изпълнителен директор на Алианц Банк България.