Ако стигнат парите в бюджета: Община Варна се готви да въведе пет нови социални услуги

 

Годишния план за развитие на социалните услуги за 2018 г. одобриха съветниците от ПК „Социални дейности и жилищна политика“ към Общински съвет – Варна. В програмата, която подлежи на промени, са заложени общо 62 социални услуги с местно и държавно финансиране. Изпълнението им обаче ще зависи от средствата в бюджета за следващата година, съобщиха от пресцентъра на местния парламент.
В момента Община Варна предоставя 57 услуги в социалната сфера, като три са единствени в страната. Това са центрове за социална рехабилитация и интеграция за хора с езиково-говорни нарушения след мозъчна травма, за хора с алкохолна или друга зависимост, както и за лица, напуснали места за лишаване от свобода.
Членовете на комисията решиха също да се увеличи персоналът на Комплекса за социални услуги за деца и младежи, който обединява осем центъра за настаняване от семеен тип. Численият състав на социалното заведение ще бъде повишен с девет щатни бройки, които ще се заемат от детегледачи, рехабилитатор и шофьор. Средствата за финансиране за заплати и осигуровки ще бъдат отпуснати от бюджета на комплекса за 2017 г. Окончателното решение предстои да бъде взето на заседание на Общинския съвет. Съветниците дадоха и съгласието си за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на 17 деца от Варна.