Ако не получат три минимални заплати: Медицинските сестри във Варна са готови на стачка

Медицинските сестри в цяла България се готвят за ефективна стачка, ако управляващите не заложат в следващия държавен бюджет достатъчно средства за дейностите по здравни грижи за следващата 2018 г., за да не обричат сестрите на мизерия и да ги задържат в България. Варненската им колегия в частност вече декларира готовност за активно включване в протестите.
Това стана ясно от писмо на регионалната организация на на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, подписано от председателя ѝ Райна Бояджиева. Решението за протести идва след като националното ръководство на асоциацията в лицето на лидера ѝ Милка Василева излезе с отворено писмо до институциите, в което се иска решение на проблемите, които карат огромно количество медицински сестри да напускат България.
„Повече от 10 години ръководството на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи предупреждава за задълбочаващата се тежка финансова и кадрова ситуация в българското здравеопазване. От началото на здравната реформа повече от 15 000 специалисти по здравни грижи напуснаха България. В същото време за оптималното функциониране на здравеопазната ни система са необходими още 35 000 специалисти – медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти.
Повече от 80% от завършилите студенти в направление „Здравни грижи“ няма да упражняват професията си поради мизерно заплащане, неблагоприятни условия на труд, неуважение и прояви на насилие при изпълнение на служебния дълг, своеволия от страна на работодателите и липса на ясни критерии и стандарти за качествено изпълнение на здравните грижи, така необходими на българското общество.
Повече така не може!
Високата ни квалификация трябва да бъде уважавана и достойно оценена!
Не можем повече да работим за мизерно заплащане!
Не приемаме пренебрежителното отношение към нашите професии!
Отказваме да спасяваме здравната система, работейки на 2 и дори на 3 места!
Ние сме пълноправни членове на медицинския екип и осъзнаваме своята отговорност!
Не ни поставяйте пред дилемата да работим в България или да напуснем професията, която обичаме! Не искаме да застрашаваме националната сигурност, поради невъзможността да упражняваме професиите си. За да се спаси най-многобройното съсловие в системата на здравеопазването и да не се пречупи гръбнакът й, ние настояваме за:
1. Осигуряване на стартова заплата, равна на 3 минимални заплати за страната.
2. Диференцирано заплащане на труда ни, съобразно придобитата квалификация.
3. Приемане на стандарти с ясен регламент за необходимия брой медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, медицински и рентгенови лаборанти спрямо броя на пациентите в болниците, в кабинетите, в лабораториите, децата в детските ясли, градини и училища, в домовете за медико-социални грижи и във всички структури, където полагаме висококвалифициран труд на ръба на оцеляването.
4. Осигуряване на условия за участие в задължителните форми на продължаващо обучение – гарантиран отпуск и финансиране.
5. Създаване на възможности за повишаване на обществения престиж на професиите ни и привличане на повече млади хора към тях.
Дълго време чакахме обещани действия за промяна! Получихме откъслечни решения, без ясна стратегия за подобряване на социалния и професионалния ни статус“, се казва в отвореното писмо на председателя на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
„Обещаваме да излезем на протест и ефективна стачка, която е възможно да парализира здравната система, ако искането ни не бъде удовлетворено“, пишат от своя страна медицинските сестри от Варна.