III ОУ”Ангел Кънчев” – гр. Варна

 

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за провеждане

на различни курсове с образователна цел по следните обособени позиции:

 

 

 • Обособена позиция I

 

занимания по шах в класна стая /58 кв.м/ ,корпус Б в сградата

 

във вторник от 16.45ч. до 17.45ч.

 

начална конкурсна цена 6 лв./час

 

 • Обособена позиция II

 

занимания по шах в класна стая /58 кв.м/ ,корпус Б в сградата

 

в четвъртък от 16.45ч. до 17.45ч.

 

начална конкурсна цена 6 лв./час

 

 • Обособена позиция III

 

занимания по английски език в класна стая /58 кв.м/ ,корпус Б в сградата

 

в събота от 10.30ч. до 11.30ч.

 

начална конкурсна цена 7 лв./час

 

 • Обособена позиция IV

 

занимания по ушу в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

във вторник от 16.45ч. до 17.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция V

 

занимания по ушу в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в четвъртък от 16.45ч. до 17.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция VI

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в понеделник от 16.45ч. до 17.45ч.

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция VII

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в сряда от 16.45ч. до 17.45ч.

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция VIII

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в понеделник от 17.45ч. до 18.45ч.

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция IX

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в сряда от 17.45ч. до 18.45ч.

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция X

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в понеделник от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция XI

 

занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в сряда от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция XII

 

занимания по модерен балет в класна стая /58 кв.м/, корпус А в сградата

 

в понеделник от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 6 лв./час

 

 • Обособена позиция XIII

 

занимания по модерен балет в класна стая /58 кв.м/, корпус А в сградата

 

в сряда от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 6 лв./час

 

 • Обособена позиция XIV

 

занимания по съвременни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

във вторник от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

 

 • Обособена позиция XV

 

занимания по съвременни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата

 

в четвъртък от 18.45ч. до 19.45ч.;

 

начална конкурсна цена 8 лв./час

Всеки кандидат участва в конкурса едновременно за I и II обособени позиции, за IV и V обособени позиции, за VI и VII обособени позиции, за VIII и IX обособени позиции, за X и XI обособени позиции, за XII и XIII обособени позиции, респективно за XIV и XV обособени позиции.

Допълнителна информация за конкурсните условия:

3ou-akanchev-vn.com