III ОУ”Ангел Кънчев” – гр. Варна

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за провеждане

на различни курсове с образователна цел по следните обособени позиции:

 • Обособена позиция I
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в понеделник от 16.45ч. до 17.45ч.
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

 • Обособена позиция II
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в сряда от 16.45ч. до 17.45ч.
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

 • Обособена позиция III
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в понеделник от 17.45ч. до 18.45ч.
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

 • Обособена позиция IV
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в сряда от 17.45ч. до 18.45ч.
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

 • Обособена позиция V
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в понеделник от 18.45ч. до 19.45ч.;
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

 • Обособена позиция VI
 • занимания по народни танци в малък физкултурен салон /78 кв.м/, корпус А в сградата
 • в сряда от 18.45ч. до 19.45ч.;
 • начална конкурсна цена 8 лв./час

Всеки кандидат участва в конкурса едновременно за I и II обособени позиции, за III и IV обособени позиции, респективно за V и VI обособени позиции.

Допълнителна информация за конкурсните условия:

3ou-akanchev-vn.com