III ОУ”Ангел Кънчев” – гр. Варна

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за провеждане

на различни курсове с образователна цел за срок от 3 години

по следните обособени позиции:

  • Обособена позиция I
  • занимания по футбол в голям физкултурен салон /288 кв.м/, корпус В в сградата
  • в събота от 14.00ч. до 15.00ч.
  • начална наемна цена 25 лв./час
  • Обособена позиция II
  • занимания по футбол в голям физкултурен салон /288 кв.м/, корпус В в сградата
  • в неделя от 14.00ч. до 15.00ч.
  • начална наемна цена 25 лв./час

Всеки кандидат участва в конкурса едновременно за I и II обособени позиции.

Допълнителна информация за конкурсните условия:

3ou-akanchev-vn.com