Digital Передвижник 3: Варненски художник закачи творбите си на оградата на Дупката

Веселин Златков

Варненският художник и графичен дизайнер Димитър Трайчев осъществи през изминалата седмица последния, трети етап от своя дългогодишен проект Digital Передвижник. Неговите дигитални пейзажи бяха окачени на металната ограда, която огражда прословутата Дупка в центъра на Варна. По този начин Трайчев влиза в директна конкуренция с авторите на графити, които отдавна са окупирали тази част от градския пейзаж и едва ли ще останат доволни, че някой е закрил „шедьоврите“ им. Авторът обаче не се притеснява от ответната реакция, напротив, очаква с интерес да види резултата от натрупването на отделните пластове върху оградата на Дупката – графити, плакати, неговите дигитално обработени пейзажи, отпечатани върху винил и вероятно отново графити, които ще се появят върху тях.

17-trajchev-3
„Работите стоят на това място, на открито, по-добре отколкото в която и да е галерия“, призна Димитър Трайчев по време на окачането на творбите си.
„Понятието „оригинал“ отдавна предизвиква снизходителна усмивка сред знаещата публика. В края на 50-те години на ХХ век, героите на поп-арта – Уорхъл, Раушънбърг и Лихтенщайн взривиха статуквото, като реализираха своите работи в хилядни тиражи с промишлени технологии. Те възстановиха ренесансовото право на художника да мисли и издигнаха ролята на артиста над занаятчийските стандарти“, се казва в анонса за първата изява от поредицата Digital Передвижник, състояла се още през 2012-а.

17-trajchev-2
Там са експонирани растерни и векторни изображения, създадени с компютърните програми  Photoshop и Corel Draw между 2007 и 2012 година. Част от тях са рисувани на терен, друга част по аналогиви скици или лични фотографии.

17-trajchev-1

Името на проекта идва от съчетанието на думите „digital” (от англ.- цифроф, компютърен) и „передвижник“ – представител на група руски художници „передвижники“ от втората половина на XIX век, които бойкотират официалния художествен живот и създават система от пътуващи изложби по различни градове на Империята. Сред тях са Крамской, Репин, Суриков, Васнецов, Перов, Шишкин, Левитан, Серов. През пролетта на тази година Димитър Трайчев представи Digital Передвижник 2 – мащабна самостоятелна изложба в галелия „Графит“. Това е финалният, трети етап на проекта, категоричен е авторът.