11 подправки за една нетрадиционна кухня

Храната – израз на културна традиция Ако говорим за нетрадиционна кухня, няма как да пропуснем италианската и швейцарската. Националната кухня на италианците включва възприети в цялата страна регионални блюда, които обаче обикновено по райони си имат различни варианти. За това разнообразие има различни причини. Една от тях е релефът, който до голяма степен определя поминъка […]

10 мита за отслабването

Какви храни как да избираме за отслабване Защо много хора се опитват да отслабнат, а все не успяват? Или временно свалят някой килограм, а после напълняват повече отпреди? Защото често се следват митове, които всъщност пречат на трайното отслабване. А трайно отслабване означава здравословно – когато става съобразно естествените потребности и процеси в организма, а […]

5-звездни хотели за лятна почивка

Винаги можем да открием по-доброто Много хора имат само най-обща представа и не „се задълбочават“ какво точно сочи категорията на хотелите, обозначавана със звезди – от една до пет. Към местата за настаняване има изисквания, посочени в специална държавна Наредба за категоризиране. Те се оценяват и сертифицират със съответния брой звезди от Агенцията по туризъм […]

10 тайни на Аюрведичната медицина

Здравето като философия за Вселената, Природата и Човека Аюрведа е много популярна в Източния свят, където е традиционна медицина още от древността. Тя се е зародила преди много хиляди години в Индия и още преди Новата ера вече е имала лечение за всяка болест. Силно е повлияла здравните практики на Тибет, древен Китай и много […]

Съвременното ключарско ателие

Работното място на ключаря се нарича ателие. Много интересен факт е, че по своите функции то е работилница, но всички хора са приели и използват общото наименование – ателие. Както на всички ни е ясно ателието е място, където се създава изкуство, а такава е и работата на ключаря. Трудът му е фин, прецизен и […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2018 г. от 14 ч. в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” гр. Варна ул. „27-ми юли“ № 9, при следния дневен ред: 1. Информация за движението на чле¬нуващите в СЕБ; 2. Отчет на управителния […]

Изпълнение на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“

Фирма „ДЕМО ПЛАН“ ЕООД приключва изпълнението на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“. Проектът е с договор от 05.08.2016г., № BG05M9OP001-1.003-0267-C01 на стойност 350 319.84 лв., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – […]

III ОУ”Ангел Кънчев” – гр. Варна

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за провеждане на различни курсове с образователна цел за срок от 3 години по следните обособени позиции: Обособена позиция I занимания по футбол в голям физкултурен салон /288 кв.м/, корпус В в сградата в събота от 14.00ч. до 15.00ч. начална наемна цена 25 лв./час Обособена позиция II […]

Обява

Средно училище „Свети Климент Охридски“, гр. Аксаково в периода 01.12.2016 г. – 30.11.2018 г. работи по  проект 2016-1-MK01-KA201-021659 „МATHDebate – гласът на учениците – търсене на високи научни постижения в образованието по математика чрез повишаване на мотивацията за учене“, финансиран от Европейския съюз в рамките на програма „Еразъм+” (Ключова дейност 2 – Стратегически партньорства за […]

„Солвей Соди“ категорично осъди недопустимите обвинения

По повод наскоро излъчените материали по радио и телевизия на тема „Заплахи/опит за сплашване срещу инициатора на референдума в с. Чернево“ „Солвей Соди“ изразява категоричната си позиция срещу спекулациите с името на дружеството. В материалите се насажда мнението, че зад заплахите стои „Солвей Соди“. „Категорично заявяваме, че нашето дружество никога и по никакъв повод не […]