Видове ипотечни кредити и какво трябва да знаем

Щом говорим за видове ипотечни кредити ясно е, че те се различават един от друг. Размера на сумата пари която сте решили да използвате от банката може да има различно предназначение. Именно това определя вида на ипотечния кредит, целеви или е той или нецелеви. Когато сте решили че ви трябват пари за определена цел, това […]

Къде децата ни могат да научат английски език

Лятото – разнообразно, забавно, полезно Детските лагери са ефективен начин за осмисляне на свободното време на децата през лятото при гарантирана сигурност и безопасност. Съвременните лагери функционират по специални програми за обучение и развитие, за които в международен план педагогическата наука е разработила детайлни методики, стандарти, изисквания. С тези изисквания са синхронизирани и националните законодателства […]

11 подправки за една нетрадиционна кухня

Храната – израз на културна традиция Ако говорим за нетрадиционна кухня, няма как да пропуснем италианската и швейцарската. Националната кухня на италианците включва възприети в цялата страна регионални блюда, които обаче обикновено по райони си имат различни варианти. За това разнообразие има различни причини. Една от тях е релефът, който до голяма степен определя поминъка […]

10 мита за отслабването

Какви храни как да избираме за отслабване Защо много хора се опитват да отслабнат, а все не успяват? Или временно свалят някой килограм, а после напълняват повече отпреди? Защото често се следват митове, които всъщност пречат на трайното отслабване. А трайно отслабване означава здравословно – когато става съобразно естествените потребности и процеси в организма, а […]

5-звездни хотели за лятна почивка

Винаги можем да открием по-доброто Много хора имат само най-обща представа и не „се задълбочават“ какво точно сочи категорията на хотелите, обозначавана със звезди – от една до пет. Към местата за настаняване има изисквания, посочени в специална държавна Наредба за категоризиране. Те се оценяват и сертифицират със съответния брой звезди от Агенцията по туризъм […]

10 тайни на Аюрведичната медицина

Здравето като философия за Вселената, Природата и Човека Аюрведа е много популярна в Източния свят, където е традиционна медицина още от древността. Тя се е зародила преди много хиляди години в Индия и още преди Новата ера вече е имала лечение за всяка болест. Силно е повлияла здравните практики на Тибет, древен Китай и много […]

Съвременното ключарско ателие

Работното място на ключаря се нарича ателие. Много интересен факт е, че по своите функции то е работилница, но всички хора са приели и използват общото наименование – ателие. Както на всички ни е ясно ателието е място, където се създава изкуство, а такава е и работата на ключаря. Трудът му е фин, прецизен и […]

ОБЯВЛЕНИЕ

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Съюз на екскурзоводите в България“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 22.03.2018 г. от 14 ч. в залата на Духовно-просветен център „Св. Архангел Михаил” гр. Варна ул. „27-ми юли“ № 9, при следния дневен ред: 1. Информация за движението на чле¬нуващите в СЕБ; 2. Отчет на управителния […]

Изпълнение на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“

Фирма „ДЕМО ПЛАН“ ЕООД приключва изпълнението на проект „Разширяване дейността на „Демо план“ ЕООД чрез осигуряване на заетост на безработни и неактивни лица и младежи“. Проектът е с договор от 05.08.2016г., № BG05M9OP001-1.003-0267-C01 на стойност 350 319.84 лв., финансиран по процедура BG05M9OP001-1.003 „Ново работно място 2015” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – […]

III ОУ”Ангел Кънчев” – гр. Варна

обявява конкурс за отдаване под наем на помещения за провеждане на различни курсове с образователна цел за срок от 3 години по следните обособени позиции: Обособена позиция I занимания по футбол в голям физкултурен салон /288 кв.м/, корпус В в сградата в събота от 14.00ч. до 15.00ч. начална наемна цена 25 лв./час Обособена позиция II […]