Започна сезонната борба с плъховете във Варна

 

Започва зимно-пролетна дератизация на шахти и дерета на територията на община Варна, съобщи д-р Антоанета Тончева, директор на общинското предприятие „Дезинфекция, дезинсекция и дератизация“. Обработката включва залагане на родентициди в каналните шахти или в дупките на гризачите. Използват се препарати на антикоагулантна основа, със санитарно разрешително за пускане на пазара и информационен лист за безопасност, каза  д-р Тончева. Третиранията ще се извършват при подходящи климатични условия и стриктно спазване на условията за безопасно приложение на биоциди.
Графикът за дейността е следният:
Район „Приморски“
1-3.02. – „Приморски“
6-9.02. – „Простор“
30-31.03. – „Чайка“
„Одесос“
10-17.02.
„Младост“
20-24.02. – „Младост 1“;  „Младост 2“
27.02.-6.03. – „Трошево“, „Св. Иван Рилски“
7-9.03. – „Възраждане“
„Владиславово“
10-15.03. – централен район и „Кайсиева градина“
„Аспарухово“
16-21.03. – централен район
22.03. – „Галата“
Дерета – 27-31.03.
Кметства – 23-24.03. – Тополи, Каменар, Звездица

Фото Live.Varna.bg