825 свободни места са обявени в детските ясли

825 свободни места са обявени за целодневен прием в детските ясли за класиране на 28-ми май, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. В тази връзка електронната система за прием ще бъде затворена за редакции и регистрации на нови заявления от 26-ти до 28-ми май, включително. На 29.05.2021 г. системата се отваря за редакции и регистрации. Класирането ще бъде обявено на 28-ми май до 17:00 ч., а срокът за потвърждаване на приетите деца е от 31.05.2021 г. до 30.06.2021 г. включително при спазване на противоепидемичните мерки. Децата ще се приемат по предварително изготвен график от директора на съответната детска ясла, съобразно епидемичната обстановка. Във връзка с приетите „Правила и критерии за класиране и прием на деца в детски ясли на територията на община Варна“ при извършване на класиране регистрационния номер на заявлението няма значение. Децата ще се класират в низходящ ред по брой точки, а при равни условия ще се прилага функция по генериране на случайни числа и децата ще се подреждат във възходящ ред по случайно число, припомнят от дирекция „Здравеопазване“.

Свободните места са:

ДЯ №1 „Щастливо детство“ – 50 места;

ДЯ №2 „Моряче“ – 120 места;

ДЯ №3 “Зайо Байо“ – 70  места;

ДЯ №4 „Приказен свят“ – 70 места;

ДЯ №5 „Чуден свят“ – 80 места;

ДЯ №6 „Мечо Пух“ – 60 места;

ДЯ №8 „Щурче“ – 70 места;

ДЯ №9 „Детелина“ – 80 места;

ДЯ №11 „Иглика“ – 80места;

ДЯ №13 „Русалка“ – 100 места;

ДЯ №14 „Звънче“ – 45 места.