„Параходство БМФ“ АД – Варна, търси да назначи специалист за следната позиция:

 

 1. Системен администратор

Основни отговорности по длъжности:

 • Техническо изпълнение на проекти;
 • Анализира и участва в отстраняването на софтуерни и хардуерни проблеми
 • Поддръжка наличните технологични системи в компанията
 • инсталиране, деинсталиране и конфигуриране на стандартни приложни програмни продукти и операционни системи;
 • Изготвяне анализи и справки във връзка с извършваната дейност;
 • Комуникация с партньори и клиенти за разрешаване на технически проблеми;
 • Извършване на технически проучвания, запознаване с настоящи и нови продукти и решения;

Изисквания по длъжности:

Общи изисквания:

 • Висше техническо образование телекомуникации или компютърни системи
 • Минимум 2 години опит в ИТ сферата и телекомуникациите
 • Отлични аналитични и комуникативни способности
 • Способност за организиране на работния процес, определяне на приоритети и спазване на срокове
 • Отлично владеене на английски език
 • Свидетелство за управление на МПС

Специфични изисквания:

 • MCSE сертификат
 • Обслужване на сървърни ферми 24/7/365
 • Обслужване на критични фирмени системи 24/7/365
 • Задължителни познания и опит в областта на VMware, MS Exchange 2007/2010, Windows Server 2003/2008 администрация.

Познания, които се считат за предимство:

 • NetApp Storage
 • Blackberry Enterprise Servers
 • MS SQL Server 2008, 2012
 • Symantec Endpoint Protection, Symantec Brightmail
 • Debian, RedHat, Fedora, Slackware , CentOS
 • Windows server system, incl. advanced technologies Active Directory 2008 and later
 • Windows PowerShell scripting
 • Microsoft System Center:
 • Networking technology (TCP/IP based), including VPN, WiFi, authentication, PKI
 • Microsoft desktop operating systems including Office suites
 • Windows PowerShell scripting
 • Standard Web Technologies and Hosting solutions
 • Network technologies
 • Network and System Security
 • ITIL basics and process awareness

Пожелателно:
– Препоръки от работодатели
Необходими документи за кандидатстване:
– молба за кандидатстване (свободен текст)
– автобиография
– копие на диплома
– копия на сертификати (ако притежава такива)

Документите се подават на email адрес: manager.hr@navbul.com от 4 до 8.07.2016 година включително до края на работния ден.