46 милиона лева е цената на новата пречиствателна на Златните

Кметът на Варна Иван Портних и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева подписаха договор за втора фаза от проекта за развитие на инфраструктурата за отпадъчни води в агломерация Златни пясъци. Финансирането в размер на 37 млн. лв. е по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ Със средствата ще се извърши разширение и модернизация на пречиствателната станция на курорта, ще бъде изградена и част от канализацията на селищното образувание „Ален мак“.
На срещата присъстваха областният управител Стоян Пасев, зам.-кметът Христо Иванов, ръководителят на проекта Златка Танева, Даниела Панайотова – народен представител.
Първият етап от проекта – изграждането на дълбоководно заустване, което отвежда пречистените води на разстояние около 2300 м от брега, бе изпълнено през 2014 г. изпреварващо със средства, осигурени от ПУДООС. Общата стойност на проекта е 46 млн. лв.
„Днес е важен ден за Варна и туризма в района, защото след дълъг период на процедури и трудности стигнахме до подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за изграждане на пречиствателната станция в Златни пясъци – един обект не само от регионално, но от национално значение. С реализацията на проекта обезпечаваме дейността на втория по големина курортен комплекс и решаваме изцяло въпроса с отпадните води в района“, обяви Иван Портних.
„Искам да припомня защо този договор не беше подписан в предния програмен период – защото тогава бяха спрени парите по ОП „Околна среда“ по време на предходния кабинет. Цяло чудо е, че успяхме да спасим проекта, за което благодаря на министър Ивелина Василева и на сегашното правителство. Буквално за седмици реагирахме, включително с необходимата координация в Брюксел, и успяхме да го фазираме – т.е. да запазим финансирането от предходния програмен период за настоящия, което е изключителен резултат! Така средствата бяха обезпечени, за което сме благодарни, защото общината нямаше как да ги осигури от собствения си бюджет!“, каза кметът.
Към момента 12 фирми са подали оферти в процедурата по избор на изпълнител за изграждане на пречиствателната станция. Комисията оценява предложенията  с нагласата до 2 месеца да има резултат. След това ще стартира работата по проектиране и изграждане на ПСОВ Златни пясъци.
„Радвам се, че встъпваме във финалната права на този проект, защото пречиствателната станция е изградена преди 33 г., с капацитет за около 20 000 души. Предвид ръста на туристическия поток и разрастването на курорта, бе абсолютно неотложно да се реконструира. Затова благодаря на екипа на Община Варна за мобилизацията, подготовката, изготвянето на документите, които представихме и пред Европейската комисия, за да защитим реализирането на втората част от инвестицията през новия програмен период“, каза министър Ивелина Василева.
След модернизацията ПСОВ Златни пясъци ще обслужва през летния сезон до 72 000 еквивалент жители, а през зимния – 18 000. В СО „Ален мак“ пък ще бъдат изградени 4 битови канализационни клона с обща дължина от 4795 м, и на 265 отклонения, тъй като до момента на тази територия има едва 20% от необходимата канализационна инфраструктура. „Това е сериозна стъпка и за превенция на свлачищните процеси в района“, коментира кметът.
През миналия програмен период в региона са били инвестирани 197 млн. лв. по ОП „Околна среда“, а във Варна – около 110 млн. лв. за реализация на редица важни екологични проекти – двата етапа от реконструкцията на ПСОВ – Варна, изграждането на регионалната система за управление на отпадъци във Въглен, дълбоководното заустване на Златните.