4 принципа за киберсигурността

Целта на принципите за киберсигурност в рамките на комуникацията с компания ит сигурност е да се предоставят стратегически насоки за това как компаниите могат да защитят своите системи и информация от кибер заплахи.

Принципите за киберсигурност са групирани в четири ключови дейности: управление, защита, откриване и реагиране. Компаниите трябва да са готови да приложат принципите в тяхната дейност, но това става след като самите принципи са добре разяснени от експерт компютърна сигурност и приложени към бизнеса на компанията. Ето накратко описание на четирите принципа.

Управление – принцип свързан с идентифициране и управление на рисковете за сигурността. Всяка компания има своя стратегия за управление на база познанията в бранша, в който се позиционира бизнеса. В този смисъл, рисковете за сигурността се идентифицират на ранен етап, документират се и се вземат необходимите мерки преди компютърната система да бъде пусната в обръщение.

Защита – това е най-обемния принцип, защото в него са заложени приложенията за контрол на сигурността и всички предпазни механизми за недопускане на зловредните атаки. Защитата се осигурява от професионално настроени и интегрирани програми от експерт по киберсигурност, но и от правилно инструктиран и добре обучен персонал.


Засичане – аномални дейности в системата се откриват, събират, корелират и анализират своевременно. Засичането става както от работещ софтуер, така и от алармени сигнали в мрежата, които удостоверяват за наличието на кибератака. Откриването на нередности може да стане и при одит на сигурността.

Реакция – този принцип се свързва с отговора и възстановяването на системата при хакерски пробив. Реакцията трябва да е незабавна и отработена за ситуации, които са предвидени от екипа на компанията по киберсигурността. Такива атаки се докладват на ръководното тяло, на обслужващата ит компания и се документират с цел подобряване защитните механизми.

Когато компаниите прилагат последователно принципите на киберсигурността, със санкцията на експерти по компютърни системи, тогава техният бизнес ще е много по-добре защитен и адекватните реакции срещу хакерски атаки, няма да водят до нежелани щети. Най-добрият начин да защитите своят бизнес и бази данни от кибератаки е като се доверите на професионалисти в областта. Потърсете контакти с фирма за ИТ сигурност, проведете обучение на персонала или консултация с експерт.