3446 първокласници започват училище наесен

3446 са първокласниците, които ще влязат в клас през новата учебна година в общинските училища във Варна. Децата са са разпределени в общо 146 паралелки, като най-много от тях са в ОУ “Ангел Кънчев“, ОУ “Добри Чинтулов“, СУ “Св. Климент Охридски“, ОУ “Г. С. Раковски“, ОУ “Никола Й. Вапцаров“, ОУ “Св. св. Кирил и Методий“, съобщиха от общинската дирекция „Образование и младежки дейности“.
Първокласниците, чиито семейства отговарят на условията за социално подпомагане, ще получат по 250 лв. еднократна целева помощ за покриване на част от разходите за подготовката за училище. Пилотно въведеният електронен прием в училищата ОУ “П. Р. Славейков“, ОУ “А. Страшимиров“, СУ “Найден Геров“, СУ “Св. Кл. Охридски“, СУЕО “Ал. Пушкин“ дава положителен резултат, като училищните ръководства отчитат улеснено подаване и обработване на документите.