17 блока искат пари от общината за нови градинки

 

 

17 проекта за облагородяване на междублокови пространства са получени в район „Вл. Варненчик“, от тях 3 са вече със сключени договори да получаване на до 5000 лв. безвъзмездна помощ за озеленяване и благоустрояване  –  за бл. 219, вх. 3; бл. 212, вх. 5 и бл.  205, вх. 3, съобщи Николай Костадинов, кмет на района. 5 са етажните собствености в район „Младост“, които са предприели мерки за кандидатстване за финансиране. В район „Аспарухово“ са проведени 4 общи събрания с присъствие на представител на районното кметство, на които са обсъдени проектите за облагородяване. Още толкова са насрочени за следващите дни. В район „Приморски“ предстои 2 етажни собствености да обсъдят проектите си с представители на районната администрация.

Инициативата за облагородяване на междублоковите пространства стана възможна след приемането на наредба, инициирана от  кмета на Община Варна Иван Портних, която бе приета от Общинския съвет. Целта е повишаване качеството на живот в отделните райони на общината чрез ремонт и обновяване на зелените площи, стимулиране на гражданското участие в инициативи за озеленяване, насърчаване на доброволчеството, превантивен ефект по отношение на посегателствата върху общинско имущество. Право на кандидатстване с едно проектно предложение има всяка етажна собственост, регистрирана по реда на чл. 44 от ЗУЕС на територията на община Варна. Няма да се финансират проекти, разработени от етажни собствености, които са подпомагани за същия проект или не са изпълнили условията при предходно финансиране. Желаещите кандидати трябва да проведат общо събрание на етажната собственост за вземане на решение за кандидатстване, в присъствието на представител на районното кметство, определен от кмета на района, който трябва да е уведомен 5 дни преди насрочената дата. Проектните предложения се регистрират не по-късно от 30 септември на календарната година.

 

Фото Live.Varna.bg