Професор във Варна: Българите са продължители на шумерската цивилизация – част 2

 

Виолета Гурнакова

Миналата седмица ви представихме част от изследванията на проф. Борис Атанасов от София, според когото българите са директни преносители на остатъци от шумерската цивилизация. Той е проследил общите черти между езика на днешните българи на прадедите им, като е установил, че повечето от днешните корени на думите идват от шумерски. Доказва, че дори търсачката Гугъл носи своето название от шумерски.

shumer2-5
Той е един от създателите на различни теории за произхода на българите, които днес се преплитат и дават повод за спорове и дискусии на всеки научен исторически форум. Традиционно такъв се провежда и във Варна два пъти годишно, където намират трибуна изявени изследователи на древните цивилизации. Патриотизмът и откривателския дух дават на всички тях да изповядват едно и също верую: „Българите са основоположници на световните цивилизации. Нашата е първата култура в света, от нея произлизат всички останали.”

shumer2-3
Естествено, и други народи твърдят същото. Тогава кой ще излезе прав?! Следва впускане в нови и нови изследвания и така стойност добиват тези търсения, които стават най-обстойно аргументирани и обосновани в исторически план с всички възможни доказателства за целта – археологически, исторически, езикови.
Според проф. Борис Атанасов от София днес българите имат много привнесени чуждици именно от шумерски, а някои от тях са смятани за ирански или турски заемки, докато всъщност са шумерски, твърди професорът.
Той използва карти и схеми, на които е описано преселението на древните племена. За подобен род преселвания говорят и още по-смелите изследователи, за които българите са първите „слезли от Ноевия ковчег” още от библейски времена.
Професорът не стига чак дотам, нито сравнява китайския и българския календар по давност, нито тълкува елементите от розетката на Плиска като колегите си. Просто намира общи говорни корени в двата езика.

Още исторически данни за Шумер

shumer2-2

Шумерските градове представляват оживени търговски и занаятчийски центрове. Освен търговията, която развиват помежду си, те търгуват и с Древен Египет и Индия. Поради своето богатство често стават обект на нападения от страна на персийските и арабските племена.
Около 2600 пр.н.е. Шумер бива обединен под властта на урукския цар Гилгамеш, от династията Ур. Следващият владетел — Лугаланемунду, цар на Адаба, прибавя към територията на Шумер земите от Средиземно море до югозападен Иран, а в края на XXIV в.пр.Хр. царят на Ума — Лугалзагеси, разширява тези владения до Персийския залив.
В средата на II хил. пр.н.е. Шумер e погълнат от разширяващата се Вавилонска империя. С движението и преселението на различни племена в тези територии, с времето шумерският
език престава да бъде разговорен, но се съхранява през следващите столетия като литературен и културен език.
Дъхът спира, като произнасяш (вярно или невярно) думи на хората от дълбока древност; хора, които са говорили цели 4000 години (от VI до II хил. ВС) и са направили езика си официално-международен за целия тогавашен Близкоизточен свят – в зората на човешката цивилизация. Коренови срички или трансформирани думи, от които могат да се открият и до днес в много езици навсякъде по света.

Проф. Борис Атанасов
В шумерския език една дума има много значения

shumer2

И в желанието си да бъдем по-близко до духовността, до живота и бита на тези хора, реших, че трябва внимателно да се проучват шумерските оригинални източници. А не само да чуваме отделни думи и да казваме, че идват от шумерски език. Много от тези случайни и малки преводи в кавички са абсолютно неверни. И за това ви предоставям български превод на английските текстове на два речника, единият е на Даниел Фокс, и на известния шумеролог Халван. Единственото, което мога да кажа, е, че в шумерския език думите имат лексикална многозначност. Една и съща дума може да означава много неща, до 8-10 названия. Кое от тях ще послужи в превода, става ясно само при добро познаване на изречението.
Трябва да се познава контекстът, а не само чистата словесна форма на думата. Важно е как тя се вгражда в изречението. За нас е важно, че хората, от които е формирана дунавско-българската популация, са разбирали този език. А самите те са говорили на много близък език с шумерски заемки. Това не са едно или две племена. Ние знаем, че племената от Загрус са ползвали шумерски и за това изучаването на шумерски език ни води далеч в тяхното минало. Те стават по-разбираеми и по-близки за нас. Много са дълбоки корените на дунавските българи.
Анализът показва много силно корените и начина, по който произлизат много думи в човешкия бит и живот. Тогава шумерите и може би нашите българи са произнасяли по 9 начина „у”. И тези у-та са имали различно значение. Ето колко сложен фонетично е бил езикът, и колко опростен е днес нашият език и колко е загубил през времето.
Навярно знаете думата „онгъл”, която ползват широко всички наши историци. „Онг” е еднофонема, която отсъства в нашия език. И ние я произнасяме така, че никой тогавашен човек не би могъл да ни разбере какво казваме.
В тогавашния език е имало еднофонемни, двуфонемни, трифонемни и т.н. думи. Голяма част от тези думи се използват днес в Западна Африка.
Те са свързани с мястото, където са се появили първите хомо сапиенс – езерото Виктория. Разпространението на три фонемни думи обхваща почти цялото земно кълбо.
Няколко сакрални думи остават в нашата история и е много важно те да бъдат разбирани. „Кул” – основавам, заселвам някаква територия. „Кул” срещаме в шумерските записи за Билгамеш, известен като Гилгамеш. „Кулап” е дума, която всички считат, че е шумерска, но тя е много по-стара. „Кулап” е селище, в което живеят планинците булги. „Кулап” обаче преведено означава „заселеното до морето”. Ако погледнем една средновековна карта, се вижда всичко това. Намира се под Западен Кавказ – долината на колкиди и други названия на райони.
Това място се намира сред най-високите върхове на Загрос. Най-големият връх – 4000 метра височина, се нарича Колар. Излиза, че хората, които са живеели горе, в Закавказието, са се преселили в района на Загрос. Така можем да проследим тяхното движение до днес по нашите територии.