125 години Параходство „Български морски флот“

 

Най-голямата и най-стара българска шипингова компания – „Параходство „Български флот“ АД, посреща своя 125-годишен юбилей със стабилни финансово-икономически резултати и със затвърдени позиции на международните пазари. Сега, независимо от дългогодишната световна финансова криза, дружеството оперира с 33 бълкера (кораби за насипни товари) и има още шест в постройка. Средната възраст на флота е 9 години, товароподемността е близо 1,1 милиона тона, което е съизмеримо с това, което бе при приватизацията (2008 г.), но тогава средната възраст на корабите бе над 28 години, а по-голямата част от тях бяха в негодно за търговска експлоатация състояние.


Тогава част от корабите са закотвени във Варненското езеро и започват да трупат сериозни загуби. Затова едно от първите решителни действия след приватизацията е освобождаването от тонажа, който никога повече няма да влезе в търговска експлоатация. Промените след фалита на Варненската корабостроителница (1999 г.) и настъпващата световна финансова криза карат мениджмънтът на компанията да се ориентира към най-новите тенденции в развитието на корабостроенето и на корабоплаването. Приета е стратегия за развитие на исторически най-силния флот на компанията – корабите за насипни товари (бълкери).
Още през 2010 г. са инвестирани 227 милиона щатски долара за покупката на нови плавателни съдове. Закупени са 6 лейкъра (за плаване в големите езера на САЩ и Канада) и 2 супер модерни бълкера („България“ и „Родина“). Но кризата в шипинга продължава и към 2013 г. флотът се свива до 23 кораба. Взетите решителни мерки за ограничаване на дневните разходи на корабите дават резултат и през 2014 г. БМФ поръчва шест 42 300-тонни модерни бълкери в Китай, по проект Bluetech на финландски дизайнери. Едновременно с това е закупен втора ръка корабът „Мургаш“, който допълва флотилията на еднотипните „Българка“, „Стара планина“ и „Хемус“. Последва закупуването на още четири кораба, построени преди няколко години: „Белмекен“, „Персенк“, „Каменица“ и „Козница“. С това БМФ прави най-сериозната си заявка за оцеляване с възможности за по-нататъшно развитие и утвърждаване на международния пазар.
Въпреки че още през първите три месеца на 2016 г. се достигна до исторически най-ниските фрахтови нива, БМФ включва във флота си нови 4 кораба втора ръка (до 5-годишни, от които два лейкъра, един 37 000-тонен и един 32 000-тонен – в отлично състояние). В края на 2016 г. са договорени поредните 4 плавателни съда 37 000-тонни, произведени през 2012 г., а едновременно с това влиза в експлоатация и първият новопостроен 42 300-тонен бълкер – „Руен“. Отскоро към него се присъединява и еднотипният „Рила“, а до края на 2018 ще бъдат доставени още. През 2017-а Параходство Български морски флот – АД сключи контракт за постройка на още нови кораби за насипни товари. Те ще бъдат от 4 до 6 на брой и ще са с дедуейт от 45 000 тона.
Компанията развива успешно и подразделенията на спомагателния си флот във Варна и в Бургас. През настоящата година българският корабостроителен завод МТГ „Делфин“ достави на БМФ първия от поръчаните общо три модерни портови влекача. Останалите два ще влязат в експлоатация догодина. Изпълнявайки международните ангажименти на българската държава, компанията продължава да поддържа в добро състояние и да експлоатира двата почти 40-годишни ферибота, с които оперира в региона на Черно море.
По този начин Параходство „Български морски флот“ не само запазва, но и ускорено развива наследените традиции от създаденото през 1892 г. Българско търговско параходно дружество (БТПД).
Предшествениците на компанията са изпълнявали функциите на национален морски превозвач, играели са ролята на фактор в осигуряването на националната ни сигурност, подпомагали са интензивното развитие на националната ни икономика, попълвали са валутните резерви на БНБ. През второто десетилетие на ХХІ век обстоятелствата са коренно различни, но традициите в българското търговско корабоплаване наистина не са забравени. Съществуващите в региона на Черно море подобни параходства в Русия, Украйна и Румъния останаха в историята. БМФ не само оцелява и се стабилизира, а смело прави планове за бъдещето.
На празненствата по повод 125-ата годишнина на Параходство „Български морски флот“ АД участват приятели, партньори и колеги от Китай, Япония, САЩ, Русия, Украйна и от повечето европейски държави. Това е още едно категорично доказателство за авторитета и за възможностите на най-голямата и най-старата българска шипингова компания.