10 тайни на Аюрведичната медицина

Здравето като философия за Вселената, Природата и Човека

Аюрведа е много популярна в Източния свят, където е традиционна медицина още от древността. Тя се е зародила преди много хиляди години в Индия и още преди Новата ера вече е имала лечение за всяка болест.

Силно е повлияла здравните практики на Тибет, древен Китай и много други. Днес в Индия и Непал 80 на сто от хората се лекуват с Аюрведа; в Шри Ланка е запазена класическата форма, с разлика в използването на определени билки и т.н.

За Западната цивилизация тази медицина все още не е така позната, макар че през последните десетилетия навлиза широко в Европа, включително и в България, в САЩ, Канада. Аюрведа се отличава съществено от медицината на Западната цивилизация. Списъкът с разлики е дълъг, но могат да се изброят 10 от основните.

Едната е подходът към здравето. При Аюрведа той е цялостен – конкретното заболяване е само израз на общи нарушения в организма. Като се отстранят, се възвръщат естествените процеси в тъканите, нормалните дейности на органите и системите. Така се премахват причините, които предизвикват заболяванията, включително и конкретното открито.

Тук се крие втора съществена разлика – за Аюрведа здравето е част от обща концепция за Вселената, на която Природата и Човекът са проекции, макар и силно смалени. Вселената съществува в динамично равновесие на различни процеси и цикли, и това е пренесено в Природата и Човека.

Нарушаването на равновесията води до заболявания. Аюрведа говори за нарушения в баланса на три енергии в тялото, всяка от която ръководи определени функции на организма, а в уникалното за всеки човек съотношение една или две от енергиите – Доши, преобладават. Този баланс се нарушава най-вече от храните и начина на хранене – те могат да увеличат дадена Доша и да нарушат равновесието. Затова има специално Аюрведа хранене, съобразено с енергийния баланс и това е още една специфична особеност на тази медицина.

Възстановяване на жизнената сила

Много съществена отлика на Аюрведа е, че използва само природосъобразни средства. Лечението е чрез масла и билки, в някои случаи се прибавят метали, които са специално пречистени и обработени, и в минимални количества, основно за да усилят ефекта на другите компоненти.

Могат да се използват и минерали. Има много Аюрведа книги, посветени на лечебните средства: от древните трактати до съвременни изследвания за тази уникална медицина, съобразена с природните ритми.

Друга специфика е, че лечението включва пълно прочистване на организма от токсините, защото те увреждат тъканите и органите. Практикуват се също така и масажи на определени точки в тялото – мармани, които са центрове на жизнените сили, а основните са 107.

Чрез тях дори с леко докосване може да се активира протичането на жизнената сила, въздейства се както на тялото, така и на ума, и духа. Те служат също така и за Аюрведа диагностика, която включва определяне на Дошата. Самата диагностика е много специфична – квалифициран специалист може да определи 600 пулсови отклонения, да се ориентира по очите, езика, говора, мускулната рефлексия, походката, цвета на кожата и т.н.

Тук идва следващата разлика: лечението е строго индивидуално, при една и съща болест, пациенти с различни Доши се лекуват по различен начин.

Като се прибави, че често човек има комбинирани отклонения и при трите си доши, става ясен персоналният подход за възстановяването на жизнената сила – физическа, емоционална и психическа.

Тук е много съществена друга особеност – медитацията за балансиране на тялото и ума. За Аюрведа също така е много важно пациентът да участва в лечението, да е част от лекуващия екип.

Става дума за позитивната му нагласа за излекуване и точно спазване на предписанията, и за след излекуването, за да не върне сам болестите си.