Ще обработват парковете с нова машина

Нов автомобил и аерозолен генератор са закупени за нуждите на общинското предприятие „Дезинсекция, дезинфекция, дератизация“, съобщи директорът д-р Антоанета Тончева. Превозното средство е лекотоварен пикап, с двойна кабина и отворена задна част за транспорт, товарене и разтоварване на специализирана техника. Автомобилът е високо проходим и ще може да се движи по трудно достъпни терени. Аерозолният генератор е предназначен за мащабни обработки на градски и паркови открити терени. Той е монтиран върху платформата на пикапа и разполага с приспособления за три различни метода за третиране: топъл аерозол, студен аерозол и УЛВ с максимално малък обем на капката. С машината може да се обхване територия до 50 метра ширина и до 30 метра височина. Процесът се контролира автоматично чрез дистанционно управление, което определя посоката и разстоянието до третирания терен и големината на капката, като осигурява максимално добро покритие на обработваната повърхност. Съвременната специализирана техника ще осигури бързина и висока ефективност както на обработките против членестоноги (кърлежи, комари, бълхи и др.), така и на тези против растителни вредители, поясни д-р Тончева.
През тази година на територията на община Варна започна и биологична борба с цикадите Metcalfa pruinosa, която нападна дървесните и тревисти видове. Пилотният проект се изпълнява с подкрепата и под методичния контрол на специалисти на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна. През месец октомври се извърши и мониторинг на резултатите, при който се установи намаляване на плътността на популацията на Metcalfa pruinosa. Проектът ще продължи и през следващите години, като периодично ще бъдат извършвани обследвания на терените и мониторинг върху развитието на популациите на биоагента и вредителя. В зависимост от резултатите ще се предприемат конкретни действия, поясняват от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна.