Шефът на „Градски транспорт” хвърли оставка

Предстои рокада на върха във важно общинско дружество в морската столица. Изпълнителният директор на ОД „Градски транспорт“ – Варна инж. Злати Златев е подал уведомление за напускане, планирал да се пенсионира,  предаде Moreto.net.  Новината за оставката беше съобщена и по време на последното заседание на Общински съвет – Варна. Местният парламент гласува годишните отчети за 2020 г. на общинските лечебни заведения и дружества във Варна. На същото заседание бе потвърдено, че дружеството “Градски транспорт“ продължава да е на загуба.

През миналата година броят на превозените пътници е намалял от 32 млн. на 25 млн., като спадът е общо с 30% спрямо 2019 г. Изминатите километри на тролейбусите и автобусите са с 1,3 млн. км по-малко в сравнение с предходната година, когато са отчетени общо 10,7 млн. км. Същевременно загубите на дружеството са намалели от 3 млн. и 341 хил. лева на 2 млн. и 185 хил. лева.

Общинският съвет прие също изцяло нова наредба, която регламентира изискванията за избор на управители и контрольори на публичните предприятия с общинско участие. От началото на миналата година е в сила Закон за публичните предприятия, а Община Варна е собственик на капитала на еднолични търговски дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества и участва като акционер в такива дружества. С приемането на закона е необходимо синхронизиране с местната нормативна уредба. Очакваните ползи са свързани с по-широка публичност и прозрачност на административните процедури при избора на управители и контрольори на общинските дружества, беше изтъкнато на заседанието.