Читател алармира: Строителна забрана? Друг път! В „Кайсиева градина“ се лее бетон

Във варненския квартал „Кайсиева градина“ се строи въпреки наложената от кмета на града Иван Портних забрана. Това установи читател, който изпрати и снимки, направени миналия вторник вечерта. На тях се виждат бетоновози, които маневрират около оградена строителна  площадката. Много видим е и резултатът от тяхното присъствие – разсипан бетон по уличното платно.

8 - Beton 2
„Изпращам ви снимки, направени вече след 19 ч., на които се вижда как при действаща заповед от кмета за временно спиране на строителството в ”Кайсиева градина” активно се излива бетон, а бетоновозите разсипват бетон по улиците.
Моля публикувайте, тъй като очевидно няма кой да контролира тази дейност!“, написа нашият читател.
На 14 май кметът на Варна Иван Портних въведе временна строителна забрана за ІІ микрорайон, жк „Вл. Варненчик“, известен като „Кайсиева градина“. Тя е в сила до вземане на решения от постоянните комисии “Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места” и “Собственост и стопанство” на Общински съвет – Варна, по казуси с подробния план на квартала.
„Забранителната заповед е с цел извършване на проучвания за съоръжения на техническата инфраструктура и за изграждането им, за гарантиране и опазване на обществения интерес за извършване на мероприятия по благоустрояване и озеленяване на общинската собственост – улици, паркинги и градини, предвидени в подробния устройствен план на района, одобрен с решение на ОбС през юли 2010 г.“ , съобщиха по този повод от Община Варна.