Център за обучение на морски спасители ще се появи на острова

В западната част на островната зона в канала езеро-море във Варна се планира изграждането на модерна база на Българския морски квалификационен център (БМКЦ). Той ще бъде снабден с модерни тренажори, включително и за отработване на спасителни операции с хеликоптер.
Информацията беше изнесена на заседание на архитектурната комисия към Общински съвет – Варна, от гл. архитект на града арх. Виктор Бузев. Той представи пред съветниците нов подробен устройствен план за терените, които до момента бяха предвидени според ОУП за атракционна зона. С изработения нов ПУП БМКЦ ще може да кандидатства за средства за изграждането на новата си база. Теренът, на който ще бъде разположена тя, е на т.нар. Стар канал, до мястото на което години наред стоеше учебният кораб „Петър Берон“.
Арх. Бузев подчерта, че планът е ограничен до терена, през който в западната част на острова се предвижда преминаването на втори мост между „Аспарухово“ и центъра на Варна. Съветниците дадоха препоръка при изготвянето на окончателния проект за път на това място да се предвидят джобове за контейнери за смет, които понякога не присъстват в разработките и се създават проблеми със сметоизвозването. Комисията одобри новия ПУП, който предстои да бъде гласуван на следващата общинска сесия.