Цената на водата скочи с 15 %

 

С над 15 % се увеличава цената на водата във Варна от 1 май. Това реши КЕВР на свое заседание. Решението е взето след извършен анализ на икономическата обосновка и на параметрите в бизнес плана на дружеството, и след прилагане на ценообразуващия модел, съобщиха от КЕВР.
Точното увеличение на цената за битовите потребители е 15,35 %, уточнява Moreto.net. Предвижданата цена за трите услуги – доставяне на вода, отвеждане и пречистване на отпадъчните води за битови и приравнени към тях търговски, обществени и други потребители е 2.93 лв./куб.м. с ДДС.
Предлаганите цени на ВиК услугите за тези групи потребители са значително под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги – 4,06 лв./куб. м, казаха от КЕВР. В изпълнение на своите законови функции и на съществуващата нормативна уредба, след внасянето на бизнес плана на 30 юни регулаторът проведе три работни срещи с представителите на „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД. След анализ на заложените в бизнес плана параметри, Комисията няколкократно го връщаше на заявителя за корекции, обясни регулаторът.
В резултат на измененията бяха намалени заявените от дружеството цени на ВиК услугите за всяка от петте години на започващия нов регулаторен период 2017-2021 г. Според представителите на ВиК дружеството благодарение на оказаната от регулатора помощ са отстранени първоначалните недостатъци в бизнес плана на дружеството и с изпълнението му ще бъдат постигнати заложените цели – повишено качество на ВиК услугите, намаляване на загубите на вода по преносната мрежа и включване на нови обекти в инвестиционната програма.
На общественото обсъждане експерти на Националния браншови синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ, Съюза на ВиК операторите и Комисията за защита на потребителите също подкрепиха бизнес плана на дружеството през новия регулаторен период и посочиха, че реализацията на инвестиционната му програма му ще гарантира устойчивото развитие посредством обновяване и модернизиране на инфраструктурата на обслужваната територия, казаха от КЕВР.