Фирма „Пазари“ ще притиска длъжници и с „други средства“

 

Шефът на общинската фирма „Пазари“ във Варна Недко Радев слиса общинските съветници, като заяви, че ще оказва натиск на тези търговци, които не са си платили наемите не само със съдебни дела, но и с „други средства“.
„Какво значи това, с бухалки ли?!“, апострофира го зам.-председателят на съвета Светлан Златев, който също като други негови колеги остана слисан от чутото. Оказа се, че Недко Радев има друго предвид. В момента практиката в „Пазари“ е, когато някой наемател на обект закъснее с наема, да му бъде пращано предупредително писмо, а депозитът, който задължително се плаща предварително, се прибира.
Шефът на варненските пазари призна, че дружеството има сериозни длъжници, които имат да изплащат суми между 4 и 25 хиляди лева. Общата сума на тези крупни задължения към общинската фирма са 888 хил. лв.
Паралелно с това „Пазари“ е започнало да отписва някои несъбираеми наеми, които не са платени дори и след съдебни дела и стават реално несъбираеми. Отписването става поетапно, но съветниците препоръчаха до стане неведнъж. „Ако имаме да вземаме 300 лв., толкова ще ни коства и воденето на дело, като не е ясно дали накрая ще вземем нещо“, коментира Радев. Съветници обаче възразиха, че не е добра практика да не се завеждат дела по тази логика.
Шефът на „Пазари“ също така поиска от общинските съветници да помислят за разкриването на подходящо място да пазарна площадка в район „Аспарухово“. В момента там има търговци, които очакват създаването на тази възможност.