Училищата и детските градини в града са готови за зимата

Училищата и детските градини във Варна са готови за зимата. Проведени са подготвителните мероприятия, съгласно плана за работа при зимни условия, съобщиха в края на миналата седмица от дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна. Актуализиран е планът за действие при бедствия и мероприятия по пожарна безопасност и защита на населението, осигурени са необходимите инструменти за почистване на сняг, както и съответното количество сол, пясък и други материали.
По време на летния сезон са извършени ремонти на котли, парни инсталации и други отоплителни системи в училищата ОУ „Захари Стоянов“, IV ЕГ „Фр. Жолио-Кюри“, СУ „Гео Милев“, ОУ„Добри Войников“, СУ „Елин Пелин“, СУ„Любен Каравелов“, СУ „Свети Климент Охридски“ и НГХНИ „К. Преславски“. Ремонт на отоплителните системи са направени и в детските градини – №17 „Д-р П. Берон“, ДГ №15 “Гълъбче“, ДГ №35 “Детска радост“; ДГ №31 “Крилатко“, ДГ №22 “Мечо Пух“ и ДГ №18 “Чайка“. Извършена е хидроизолация на покрив на ДГ №32 “Моряче“, на финала е хидроизолацията на покрива на ДГ №17 “Д-р П. Берон“.