Улесняват финансирането на младежки проекти

 

Процедурите при кандидатстване, одобряване и финансиране на младежки проекти с общински средства във Варна ще бъдат улеснени. Това предвижда проект на нова наредба за финансово подпомагане на младежки инициативи, който беше приет от членовете на ПК „Младежки дейности и спорт“ към Общинския съвет.
Документът определя условията и реда за финансово подпомагане на проекти, реализирани от неправителствени организации по програма „Младежки дейности“ на Община Варна. Той обединява и надгражда две предишни наредби и се отличава по това, че проектните предложения ще се подават онлайн, в специално създадена електронна платформа, а не на хартиен носител.
Така ще се пестят технологично време и ресурс, ще се улесни процесът на кандидатстване на неправителствените организации и ще се повиши степента на прозрачност на процедурите при оценяване и финансиране на младежки проекти с публични средства.
Промените са в синхрон с новите тенденции за облекчаване на административните процедури и с процеса на кандидатстване за финансиране на проекти по европейски и международни програми. Те ще позволят да се приложат още по-прозрачни процедури и единни критерии при разпределяне на публични средства.
Средствата за финансиране на младежки проекти са заложени в общинската програма „Младежки дейности“, чийто бюджет тази година е 180 000 лева. С тях ще подпомогне реализацията на дейности за осмисляне на свободното време на младите хора и интеграция на деца и младежи в неравностойно положение. За да влезе в сила новата наредба, тя трябва да бъде приета от Общинския съвет.