Такса предсрочно погасяване ипотечен кредит – полезни съверти


Тази публикация разкрива всички подробности, които е добре да се знаят при частичното издължаване на ипотечен кредит преди договорения срок.

Тя е предназначена за хората, които имат спестявания и не са сигурни дали да погасят с тях дълговете си. Такива хора се двоумят дали е най-добре за тях да погасят по-голяма част от ипотеката си, да запазят спестяванията в депозитна сметка или да ги инвестират в нещо друго, което да им донесе печалба.

Няма готов отговор на този въпрос, защото при всеки отделен случай той касае индивидуална ситуация. Може да се твърди със сигурност само, че първата крачка е добре да бъде изготвянето на подробен финансов разчет. Добре е да се имат предвид следните особености в този аспект:

При издължаване на по-голяма част от главницата по ипотечния заем автоматично се премахват лихви, застраховки и такси, които иначе ще се начисляват върху размера за оставащото време на връщане на кредита.

При потребителските заеми съгласно Закона за потребителските кредити, банките могат да начисляват такса за предсрочно погасяване, само когато гражданите са във време с плаващ лихвен процент. Ако по време на погасяването преди договорения срок в договора се упоменава, че на потребителят се начислява фиксиран лихвен процент, банката по закон няма право да удържа такава такса. Във връзка с ипотечните заеми, банките могат да начисляват тези такси само през първата една година от погасителния период, без значение какъв е лихвения процент.

По-голямата част от банките дават възможност на потребителите да решават сами дали след частичното предсрочно погасяване да се запази периода или вноската. Не са редки случаите, в които в споразумението е договорена само едната опция по подразбиране и ако потребителя поиска другата, се налага да плати такса предоговаряне.

Банковите дружества нямат възможност да не разрешават погасяване преди договорения срок, без значение колко средства внасят гражданите. Необходимо е само да бъде изпратено изрично заявление за това.