С партньори от четири страни: ММФ „Варненско лято“ търси по-широка публика

Варна ще се включи в европроекта Festivallinks, в който ще си партнира с градове и асоциации от Испания, Франция, Финландия и Холандия. На съвместно заседание общинските съветници от комисията по култура и по европейски въпроси и международно сътрудничество дадоха съгласието си Варна да участва в проекта, чиято цел е да повиши интереса към класическата музика и да привлече по-широка публика.
Проектът стъпва изцяло на приоритетите на програма „Творческа Европа 2014-2020“, насърчаваща културния обмен. Досега българска община не е печелила проект по тази програма, стана ясно на заседанието.
Festivallinks обединява пет малки и средни фестивала. Чрез взаимно опознаване и прилагане на добри практики той цели да съживи не само участващите партньори, но и класическата музика като цяло.
Всеки партньор ще участва с конкретен фестивал. Варна ще се включи във Festivallinks с Международния музикален фестивал „Варненско лято“.
Общият бюджет на проекта ще бъде до 200 000 евро, от които около 35 000 евро са за Община Варна като партньор. Собственото финансиране на общината е в размер на общо 15 000 евро, като тези средства ще бъдат осигурени от бюджета на ММФ „Варненско лято“. Ако получи одобрението на Европейската комисия, проектът ще продължи 2 години. Предвижда се дейностите да стартират след средата на 2018 г.