С отлична акредитация: Онкоболницата ни става база за обучение на специализанти

За първи път „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД ще бъде база за обучение. Най-високата акредитационна оценка „Отличен“ за пет години здравното заведение получи за учебна практика и следдипломен стаж за студентите с бакалавърска степен по професионално направление „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Медицински лаборант“ и „Рентгенов лаборант“.
В общинската онкологична болница практическо обучение ще могат да провеждат и студенти с магистърска степен в направленията „Медицина“, „Управление на здравните грижи“. С отлична оценка за пет години е оценен потенциалът на СБАЛОЗ – Варна, за следдипломно обучение на магистър – лекари за придобиване на специалности „гастроентерология“, „лъчелечение“, „медицинска онкология“, „образна диагностика“, „обща и клинична патология“, „хирургия“, „анестезиология и интензивно лечение“.
Първите специализанти в болницата вече започнаха практическото си обучение в отделенията по гастроентерология и образна диагностика. Признание за отлично свършената работа в последните години от мениджърския екип на здравното заведение начело с управителя проф. д-р Георги Кобаков получиха оценка „отлична“ за пет години от акредитационната комисия и всички отделения на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ ЕООД, в това число административно-стопанският блок и болничната аптека.
Акредитацията на здравното заведение бе възложена на ръководството на болницата с решение на Общински съвет – Варна, и вече е факт с подписването на заповедта за определяне на акредитационната оценка от Министерството на здравеопазването.