С критики към кметския екип: Местният парламент разширява гробищата в Тополи

С напрежение и критики към администрацията на кмета Иван Портних тръгна миналата седмица работата по един от сериозните проблеми на Варна – липсата на достатъчно място в гробищния парк в с. Тополи. Това са най-големите варненски гробища и общината трябва бързо да усвои нови терени край тях, за да не настъпи криза в погребенията.
Въпросът беше обсъден от архитектурната комисия на Общинския съвет, като в дневния й ред бяха включени две точки за изготвяне на нови подробни планове за допълнителните терени към гробищата, в зависимост дали собствеността е общинска или не.
Самото основание за вземането на решение обаче се оказа проблематично за съветника от ЗНС „Ал. Стамболийски“ Христо Атанасов. Той коментира, че в предложението от кметската администрация има сериозни пропуски, като например липсата на становище на РИОСВ дали терените влияят на защитените зони около Варненското езеро, липсват и документи на сегашните собственици на терените. Гл. архитект на Варна Виктор Бузев коментира, че екологична оценка на новите терени за погребения ще се прави в последствие, а засега достатъчно основание е новия ОУП на Варна, който цялостно е оценяван в тази насока.
„Вината не е ваша, а на някоя служителка в „Общинска собственост“, откъдето идва преписката“, обърна се към главния архитект Атанасов. Председателят на архитектурната комисия Димитър Карбов (НФСБ) коментира, че подобен проблем се появява за втори път, като припомни, че и за охранителните канали в „Аспарухово“ администрацията е предоставила преписки с пропуски.
В крайна сметка, в хода на заседанието и с участието на общинските юристи, необходимите корекции бяха приети. Предложението за началото на процедурата за разширяването на гробищен парк „Запад“, с. Тополи, предстои да се гласува окончателно на следващата сесия на местния парламент.