Съд във Варна отмени присъдата на наш капитан, арестуван в Румъния

Със съдебен акт състав на Варненския апелативен съд отмени решение на Окръжен съд Добрич, като отказа да признае и да допусне изпълнение на присъда на Окръжен съд Мангалия (от февруари 2013 г.), както и съдебно решение на Апелативен съд Констанца – Румъния, от октомври същата година, с което на капитан Христо Спасов от Балчик е била наложена специална конфискация на сума в размер на 10 000 румънски леи с левова равностойност 4395,12 лева.
Капитан Христо Спасов и неговият екипаж бяха арестувани на 13 април 2011 година в момент, когато са осъществявали стопански риболов на 22 мили от брега срещу град Мангалия – в Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на Румъния. Капитан Спасов е притежавал надлежно разрешително за извършване на стопански риболов, издадено от българските власти. Румъния обаче намери, че то не е достатъчно, а било нужно разрешение и от тяхната държава.
Още през 2011 година скандалът с ареста на българския кораб и на капитан Спасов предизвика посещение в Румъния на еврокомисар от комисията по рибарство и морско дело. Два пъти първоинстанционният румънски съд оправда капитан Спасов, като прие правото на равен и свободен достъп на българските кораби до ИИЗ  във водите на Румъния в Черно море и всеки път след протест на прокуратурата делото е било възстановявано.
Пресслужбата на Апелативен съд Варна припомня, че в края на август тази година Добричкият окръжен съд призна присъдата и съдебното решение на румънските съдилища и допусна конфискацията, наложена на българския капитан. Втората съдебна инстанция обаче намери, че преценката на съда в Добрич е неправилна и незаконосъобразна. Апелативният съд във Варна намира, че удостоверението за признаване на конфискация, изпратено от румънските власти е непълно. В него липсват описание на отнетото имущество, не са посочени и описани престъпленията, довели до решението за конфискация. ОС – Добрич, е приел, че се касае за престъпления против околната среда, включително незаконен трафик на застрашени животински и растителни видове. „Подобно отбелязване в удостоверението за признаване на конфискация обаче не се съдържа“, посочва апелативната инстанция.
Варненският апелативен съд напълно споделя доводите на защитата относно това, че кап. Спасов е извършвал стопански риболов в изключителната икономическа зона на Румъния в Черно море с валидно разрешение за риболов, издадено от компетентните български власти, а това не е престъпление по българския НК.

Фото БНР