Съветник предложи задължителни сесии на ОбС, но комисия го спря

Комисията за изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на Общински съвет – Варна отхвърли предложенията на общинския съветник от ДБ Николай Капитанов, сред които беше и задължителното събиране на местния парламент на заседание всеки трети четвъртък на месеца.

Съветникът предложи да се промени текстът на чл. 45 (1) от правилника на местния парламент, в който се посочват условията за свикване на заседание от председателя му. Към текста трябва да се добави „всеки трети четвъртък на месеца“. Това значи съветът да заседава задължително всеки месец.

Капитанов предложи и друга корекция в правилника, според която Общински съвет – Варна трябва да избере местен омбудсман най-късно два месеца след конституирането си. Съветникът поиска и промени в сроковете за предоставяне на документи на съветниците преди заседанията на местния парламент.

Председателят на общинския съвет Тодор Балабанов (ГЕРБ) се включи в работата на комисията, за да защити досегашния правилник. Според него големият проблем е, че част от съветниците не се интересуват от дейността на съвета регулярно, а само преди сесии.

След решението Капитанов коментира пред Радио Варна, че то е взето по чисто формални признаци. Според него това става практика за Общински съвет – Варна и всички предложения извън мнозинството около ГЕРБ се отхвърлят най-често така. Капитанов коментира, че по-важно е да се провежда истински дебат, за да се постигат най-добрите резултати за гражданите.