Статистическа анкета изследва доходите ни

 

През март 2018 г. Националният статистически институт, чрез териториалните статистически бюра, започна провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2018”. Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Домакинства, участвали за първи път през 2017 г. в изследването, сега ще участват за втори път, а тези, които са участвали за втори път през 2017 г., ще участват за трети път през 2018 г., и т.н. до 6-и пореден път.
В област Варна изследването ще се проведе в градовете: Варна, Аксаково, Игнатиево, Бяла, Белослав, Девня, Долни Чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово, както и в селата: Аврен, Бенковски, Блъсково, Брестак, Булаир, Венелин, Генерал Кантарджиево, Генерал Киселово, Генерал Колево, Гроздьово, Доброплодно, Дръндар, Дъбравино, Езерово, Житница, Здравец, Лопушна, Момчилово, Нова Шипка, Партизани, Петров дол, Приселци, Разделна, Рудник, Снежина, Стефан Караджа, Тръстиково и Цонево.
В периода март-май 2018 г. 504 избрани домакинства на територията на област Варна ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – въпросник за домакинството и индивидуален въпросник, който се попълва за членовете на домакинството на 16 и повече години. Домакинствата са включени в извадката чрез използването на случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите. При посещенията си в домакинствата анкетьорите ще се легитимират със служебни карти и предоставят писмо във връзка с изследването.
Изследването се провежда паралелно във всички страни от Европейския съюз с обща методология и инструментариум. Получените резултати допринасят за оценка на условията на живот в отделните страни, структурата и разпределението на доходите на домакинствата и участието им в социалния живот на страната. Те служат за изчисляване на индикатори за бедност и социално включване, които са част от общите показатели на Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. През 2018 г. в индивидуалния въпросник на изследването е включен модул „Благополучие и жилищни затруднения“.
По данни на изследването „Статистика на доходите и условията на живот“, проведено през 2016 г., линията на бедност за област Варна e 307 лв. средно месечно на лице от домакинство. Относителен дял на бедните спрямо линията на бедност за област Варна е 26.6%.