Стартира Младежка доброволческа служба 2016

 

Община Варна стартира кампания за набиране на младежи на възраст между 16 и 29 години за полагане на доброволчески труд в местни неправителствени организации и институции в следните сфери: екология, изкуство, култура, опазване на историческото наследство, спорт и туризъм, медийно обслужване, социални дейности и др.
Регистрираните в Младежката доброволческа служба ще бъдат ангажирани за период от един до два месеца през лятото в неправителствена организация съобразно заявените предварително интереси (от 4 до 6 часа на ден, 5 дни седмично). Доброволците получават средства за дневни разходи и удостоверение от организацията домакин за продължителността и естеството на доброволческия труд.
Организация домакин може да бъде всяка организация, регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Тя заявява писмено, попълвайки формуляр за кандидатстване, необходимостта от доброволец/и и описва подробно дейностите, които ще се извършват по време на стажа и информация как ще бъде организиран престоят.
Заявилите желание да упражняват доброволчески труд в сферата на културата, опазване на историческото наследство, медийното обслужване и други ще имат възможност в рамките на 2 до 4 седмици (по 4 часа на ден) през летните месеци да трупат професионален опит в избрана от тях институции (без да получават средства за дневни разходи).
Крайният срок за подаване на заявления е 14.06. Формуляри на доброволци се приемат на адрес: Варна, 9002, бул. “Цар Освободител” 27, Младежки дом, етаж 2, стая 14, или на e-mail: varnanamladite@gmail.com.
Заявления на организации, желаещи да ползват доброволчески труд, се подават в деловодството на Община Варна до 14.06.
На 21.06. от 17,30 ч. в концертната зала на Младежкия дом ще се проведе среща между доброволци и представители на неправителствените организации и институции за разпределяне на дейностите. Наредба за условията и реда за включване в Младежка доброволческа служба и формуляри за кандидатстване може да изтеглите от www.varnanamladite.com.