Стартира кампанията „Закъде пътуваш?“

За поредна година във Варна ще се проведе кампания за превенция на трафика на хора, с цел трудова експлоатация – „Закъде пътуваш?“. Организатори са дирекция „Превенции“, местната и националната комисии за борба с трафика на хора, в партньорство с Бюрото по труда, седем варненски гимназии и четири висши учебни заведения.
В периода 24 – 28 април в гимназиите партньори са предвидени обучителни сесии по метода връстници обучават връстници; ролеви игри – симулации на ситуации; разяснителни кампании в междучасията с раздаване на информационни материали. Обучения и дискусии за рисковете от трудова експлоатация и начините за справяне с тях ще получат и студентите. Материали от кампанията, с цел поставянето им на видно място, ще се предоставят на служителите от дирекция „Бюро по труда“ – Варна, летището и пристанището. Кампанията продължава до 31 май.

Фото Live.Varna.bg