Според общината в Морската градина има „улична мрежа“

В Морската градина на Варна, която по принцип има статут на парк, има улична мрежа! Нещо повече, тя не само съществува като такава, но включва в себе си алеите и площадките. По този начин са представени нещата в проектно предложение, което е съставено не от коя да е друга институция, а от община Варна.

„Уличната мрежа“ на Морската градина се споменава в презентацията за намеренията на общината да поеме общо над 40 млн. дълг за довършването на инфраструктурни проекти. То ще бъде обсъдено с обществеността следващия вторник.

Припомняме, че неотдавна в ефира на една от националните телевизии Морската градина във Варна беше наречена „квартал“, при това с най-скъпите жилищни сгради. Това предизвика остра реакция сред защитниците на парка, които настояват в него да няма движение и паркиране на автомобили. Намерението на общината да ремонтира „уличната мрежа“ (включително алеите като част от нея) на Морската градина е поредното изявление, че на нея не се гледа единствено и само като на парк.

Дали става въпрос за грешка или съзнателно налагане на идеята, че в Приморски парк има улици, на практика няма особено значение. Както се твърди, и грешките, които допускаме, обикновено не са случайни, а плод на вътрешната ни нагласи и представи. Явно в съзнанието на общината, към алеите на парка, по които така или иначе се движат доста коли, трябва да се подхожда като към улици. Тук е мястото да припомним, че преди години имаше принципни предложения да се направи нормална улична регулация, поне в „Салтанат“. Въпросната част от Морската градина продължава да си функционира като скъп квартал, с постоянни обитатели, търговски обекти и твърде неясен регламент за движението на колите. Естествено, реакцията на тази идея беше остра от страна на организациите, които от години се стремят да опазят парка от застрояване и превръщане в поредния „квартал на богатите“. Доколко от тяхната дейност има някакъв резултат, нека всеки преценява сам за себе си.

Абсурдът обаче е налице – общината ще инвестира пари в ремонта на улична мрежа, която не съществува!

Ситуацията повдига много въпроси, при това далеч не само относно терминологията, с която се оформят напоследък проектите на местната власт. По-важният въпрос, който за пореден път ни се припомня като от само себе си, е липсата на ясно и еднозначно решение за статута и развитието на Морската градина. В момента кое е разрешено и кое не е разрешено в използването на инфраструктурата на парка извън историческото му ядро, е доста половинчато. Това отваря въпрос за всякакви интерпретации на правилата. Мотивите за вземането на едно или друго решение пък са най-често обвити в гъста мъгла, което ги прави доста съмнителни. За съжаление обаче и гражданите на Варна сякаш се примириха със съществуващото положение, с което явно не успяват да се справят.