Спипаха кола и каруца с незаконна дървесина в „Шерба“

1199 проверки са извършили служителите на Североизточно държавно предприятие в рамките на седмицата, отбелязала края на септември и началото на октомври. Съставени са 12 акта за административни нарушения и 14 констативни протокола по Закона за горите. Всички случаи са предадени на съответните органи в Регионалните дирекции по горите.
В периода от 26 септември до 3 октомври са инспектирани 194 обекта за добив на дървесина, 224 превозни средства, 153 физически лица. В разгара на ловния сезон са били проверени и 611 ловци.
На 1 октомври се откри ловният сезон за местен дребен дивеч и групов лов на дива свиня. От Североизточно държавно предприятие, което стопанисва държавните горски територии в 4 области – Варна, Добрич, Търговище и Шумен, напомнят, че ловуването става само с писмени разрешения. Правилата за безопасност налагат всяка ловна дружинка да
провежда инструктаж на участниците, да не се пие алкохол преди и по време на лов и да се спазват стриктно противопожарните изисквания в горите. Всички ловци трябва да са екипирани с шапка или облекло с ярък сигнален цвят.
През изминалия период в резултат от засилената охрана на места с по-висока концентрация на нарушения служители на Държавно ловно стопанство „Шерба” са задържали автомобил, каруца и незаконно добити 3,6 куб. м дърва за огрев. Съставени са 10 акта за нарушения и 5
констативни протокола.
4,5 куб. м дърва за огрев са задържани при проверки на горските стражари на територията на Държавно ловно стопанство „Тервел”. За незаконната сеч са съставени два акта за нарушения и един констативен протокол по Закона за горите.