Социалистите поискаха бързи и ясни решения за „Чайка“

По време на последното заседание на местния парламент председателят на БСП – Варна, Борислав Гуцанов предложи в дневния ред да бъде включена точка на спорния ПУП ПРЗ на кв. ‪ „Чайка“, с което представителите на партията подкрепиха искането на жители на квартала, направено в залата.
„В кв. „Чайка“ не трябва да се строи. Убеден съм в това. Неслучайно този квартал е печелил най-високи международни архитектурни награди. Точката трябва да влезе в дневния ред. Ако е необходимо, в почивката да се направи група за консултации с главния архитект на града и още днес да се сложи точка на възможността кварталът да се застроява. Виждането на групата на БСП – Варна, е, че там категорично не трябва да се допускат строежи“, каза Гуцанов. Мнозинството на ГЕРБ обаче не допусна точката да се гледа и с гласуване изпрати темата за обсъждане в комисии, което ще удължи времето за крайно решение.
Групата на социалистите в Общинския съвет ще следи внимателно темата с план ПУП ПРЗ на „Кайсиева градина“, коментира лидерът на червените Борислав Гуцанов.
Планът е приет от Общински съвет -‪ Варн,а през юли 2010 г. с крехко мнозинство, сочат протоколите, след което решението е оспорено в съда. Съдебните дела продължават години и завършват с решение, че планът за застрояване е законен и може да влезе в сила.
Жители на квартала обаче не са доволни от факта, че според документите под терасите и прозорците им ще се строят нови жилищни сгради върху реституирани терени, при това върху съществуващи сега зелени площи. Темата ще бъде разглеждана в комисиите на общинския съвет.