„Солвей Соди“: Осъждаме категорично вандалските прояви

На 23 октомври в „Солвей Соди“ се състоя демонстрация, организирана от инициативен комитет, протестиращ срещу депото за неопасни отпадъци, изградено от „Солвей Соди“ край с. Чернево. Това депо е получило всички регулаторни и административни оторизации от държавните, регионални и местни органи. Неотдавна проведеният референдум, организиран от инициативния комитет, понастоящем е предмет на съдебни производства, инициирани от областния управител и прокурора на Варненска област, които оспорват законността му.
Протестът се състоя, без да е поискано разрешение за него и събра около 40 души, някои от които се държаха агресивно и нанесоха щети на административната сграда на завода.
„Солвей Соди“ категорично осъжда всички видове насилие и потвърждава своя ангажимент да продължи да си сътрудничи с властите с цел предотвратяване на ескалацията на напрежението и спиране на тези действия на насилие. Освен това компанията е готова да се срещне с жителите на Чернево, за да отговори на всички техни въпроси.