„Солвей Соди“ и синдикатите подписаха меморандум за здравословни и безопасни условия на труд

В „Солвей Соди” се проведе Ден на безопасността, в който участваха Румяна Михайлова, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, в качеството си на представител на министъра на труда и социалната политика, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България Пламен Димитров, президентът на Конфедерацията на труда “Подкрепа” Димитър Манолов, изпълнителният председател на Българска стопанска камара Божидар Данев, областният управител на Варна Стоян Пасев, кметът на Девня Свилен Шитов, председателите на браншовите, регионалните и заводските синдикални организации, Филип Уарни – директор „Проучване и развитие“ към Глобална бизнес единица „Калцинирана сода и деривати“ в Група „Солвей“, работници и служители, подизпълнители, работещи на територията на содовия завод.

11_sodi
Акценти в Деня на безопасността бяха подписаният от ръководството и синдикалните организации в завода меморандум за сътрудничество по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и меморандумът, подписан от Спирос Номикос, изпълнителен директор на „Солвей Соди“ и филиали, и президентите на КНСБ и КТ „Подкрепа“ Пламен Димитров и Димитър Манолов, в присъствието и с подкрепата на Министерството на труда и социалната политика чрез неговия представител Румяна Михайлова и на представителя на работодателските организации Божидар Данев от БСК.
Лидерите на националните и браншовите организации на КНСБ и КТ “Подкрепа” подчертаха, че сътрудничеството е от изключително значение при надграждане на базисните изисквания за безопасност и здраве на работното място с добри практики, с механизмите на социалния диалог и корпоративната отговорност. Те също така се ангажираха да разпространяват и обменят добрите практики в сферата на здравето и безопасността на труда във всички предприятия, където има представителство на националните синдикални организации.
Г-н Номикос коментира: „Безопасността е ценност и неразделна част от културата на Групата „Солвей“. Ние искаме в края на работния ден всеки колега да се прибере вкъщи „жив и здрав“. Щастлив съм, че всички заедно – работещи и синдикати, сме ангажирани и отдадени на тази важна кауза. Нашата цел е да ръководим бизнес дейностите си с грижа за хората и без злополуки, днес и в бъдеще. Силно вярваме, че всички инциденти могат да бъдат предотвратени. Постигането на съвършенство на безопасността е дълъг процес на непрекъснато подобрение и най-вече промяна в начина на мислене и поведението на всички нас“.
Работниците и служителите в „Солвей Соди” АД и неговите филиали започнаха деня под мотото „Аз работя безопасно“, като поеха ангажимент да управляват всички дейности с грижа за здравето и безопасността. Екипите представиха инициативите си, сред които изготвяне на постери, беседи на тема безопасност, а най-добрите бяха отличени по време на форума. Деца на работещи в компанията се присъединиха към празника, като се запознаха с личните предпазни средства. С помощта на Школа по изкуства за деца „Дедал“ се надпреварваха кой ще нарисува най-хубавата рисунка, свързана с безопасността.
В Деня на безопасността се включиха и фирмите подизпълнители. Най-добре представилите се в традиционния конкурс по безопасност бяха наградени.
По време на форума г-н Номикос постави началото на инициативата по безопасност на децата в автомобилите „Да пазим най-ценното нещо в живота ни – нашите деца!“. Той се обърна към присъстващите: „Вие може да сте най-добрите шофьори, но не сте сами на пътя, слагайте колани на децата, защото те драстично намаляват вероятността от нараняване или фатален край!“ Идеята е инициативата да бъде разгърната в областта с подкрепата на местните общини, училища, институции, медии.

„СОЛВЕЙ СОДИ“, Девня, е едно от най-големите индустриални предприятия в България и най-големият завод в Европа за производство на синтетична калцинирана сода с производствен капацитет от 1,5 милиона тона сода годишно. Калцинираната сода е основна суровина за стъкларската промишленост, използва се също при производството на перилни и почистващи препарати, в химическата промишленост и металургията, силикатите и стъклените влакна, а содата бикарбонат обслужва пазарите на хранителни продукти, животинско хранене, пречистване на димните газове и в здравеопазването.
„Солвей Соди“ е приватизирано през 1997 г., като основни акционери в него са международната химическа група „Солвей“ (75 %) и турската химическа група „Шишеджам“ (25 %).

За контакти:
Виолета Таргова
н-к отдел „Връзки с обществеността“
тел. 0898/777 109