СОК «Камчия» – зелена компания на България

 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ бе обявен за една от най-зелените компании на България за 2015 година, в националния конкурс, организиран от b2b Media, с подкрепата на Министерството на околната среда и водите. „Камчия“ се класира на второ място в категорията „Туризъм, хотелиерство и развлекателна индустрия“ и получи Сертификат за „Зелена компания“.
Конкурсът се провежда за шеста поредна година. Той има за цел да оцени и отличи „най-зелените“ български компании, които развиват бизнеса си по отговорен за природата начин, като се отчита постигането на екологични цели и корпоративни стратегии, прави инвестиции и самоинициира действия и каузи за по–здравословна среда.
Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ има дългоспочна политика и план за развитие в областта на екологията и опазването на околната среда. Комплексът е сертифициран по европейските стандарти за опазване на околната среда и притежава екосертификат ISO 14001:2008.
„Камчия“ налага световни стандарти по отношение на екологията. Комплексът е едно от най-зелените кътчета по българското Черноморие, в който по уникален начин модерните сгради се вписват в съхранената природа, съчетаваща вековна гора, парк, море и река. При проектирането на комплекса са спазени принципите за устойчиво развитие, като е търсена връзката на Човека със Земята и Космоса.

24-K-2
СОК „Камчия“ работи успешно с водещи български специалисти от Лесотехническия университет в София. Една от основните цели на сътрудничеството е максималното запазване на естествената горска растителност. Реализира се дългосрочна залесителна програма, като се засаждат както типични за района видове, така и нови дървета и храсти, които служат за обогатяване на познанията на учениците, гостите и почиващите. В лесопарка се подпомага естественото възобновяване на гората, а в ботаническите кътове се засаждат редките видове – сред най-интересните екземпляри, които могат да се видят в „Камчия“, са двуделният гинко, известен още като „живо изкопаемо“, и мамонтово дърво. Това са едни от най-древните видове на Земята, съществували в епохата на динозаврите и запазени до наши дни. Обособени са ботанически кътове, които съдържат гигантска секвоя, лирово дърво, японска криптомерия, амброво дърво и др. Пред хотел „Лонгоз“ е дендрариумът, в който растителните индивиди са обозначени с указателни табели. Уникален с красотата си е паркът пред детския лагер „Радуга“, а живописни алеи с лалета красят вилно селище „Пирин“. Комплексът използва възобновяеми източници на енергия и водно напояване. Внедрена е система за енергийна ефективност, всички процеси се контролират и управляват централизирано.

24-K-1
Тази година с екологията бе свързан и проектът на ЧСОУ „Юрий Гагарин“ – „Природата в сърцата ни“ – за изработване и поставяне на хранилки за животни и къщички за птици в парка на СОК „Камчия“. Целта на проекта е да се допринесе за опазването на растителните и животински видове, а децата да се научат на любов и грижа към заобикарящия свят и да прилагат нестандартни подходи в опазването на планетата. В Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“ работи Клуб на младия природолюбител, в който се наблюдават и разкриват тайните на природни явления и феномени. Създадена е хербарна сбирка от различни дървесни видове, почвени профили от района на Камчия, учебна колекция от семена и плодове на горски дървета. Те са на разположение както на учениците, така и на гостите на комплекса – тук могат да се провеждат изнесени часове и открити уроци и от други училища и университети, които проявят интерес.
Опазването и обогатяването на природата и хармоничната връзката на човека с нея са сред основните акценти в дейността на СОК „Камчия“ в работата с деца и подрастващи.