Смениха адресите на осем избирателни секции

Осем секционни избирателни комисии ще бъдат с нов адрес на предстоящите парламентарни избори на 4-ти април, съобщи Нора Момчева, секретар на Община Варна.

Поради ремонт на училищните сгради, в които са разположени избирателни секции, се налагат следните промени:

– Три избирателни секции от Професионалната гимназия по туризъм „Проф. А. Златаров“ ще бъдат преместени в сградата на ОУ „В. Друмев“, която е в непосредствена близост. Така в основното училище ще бъде място на 5 избирателни секции – 130, 131, 132, 138, 139. За всяка секция е определено отделно помещение.

– Три избирателни секции от Професионалната гимнази по строителство, архитектура и геодезия „В. Левски“ ще бъдат преместени в съседната сграда на бившата ПГС „К. Фичето“.

– Една избирателна секция от търговски център „Кубчето“ ще бъде преместена в комплекс „Каролина“

Секция № 98, която досега се помещаваше в студентското общежитие на ул. „Петър Райчев“ 35, ще бъде преместена в училище „Найден Геров“. Причината е, че тя е по-удобна като местоположение за хората, които по адресна регистрация гласуват в нея.

Гражданите са уведомени за промяната на местоположението чрез съобщения разлепени на входовете на жилищните блокове, където живеят. Обхватът на секциите и избирателите в тях са обявени на интернет страницата на общината.

По време на изборния ден стриктно ще се спазват стриктно Указанията за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година, в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, разработени от Министерството на здравеопазването.