Симулация на пожар евакуира сградата на Община Девня

Голям пожар евакуира всички служители от сградата на Община Девня, които успяха да се измъкнат невредими от огнения капан. За щастие разигралата се ситуация бе само симулация –  в изпълнение на годишния план за обучение на общинските служители по пожарна безопасност. Служител по сигурността в общината запозна всички с плана за безопасност,  разположението на пожарогасителите по етажите и схемата за евакуация. Началникът на дежурната смяна в Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението – Васил Филипов – обясни детайлно на служителите как да реагират при огнен инцидент в сградата, разясни им как са устроени пожарогасителите и как се използват те по предназначение.
Последва и практическата част – работа с пожарогасител. За целта пред сградата на Община Девня бе възпламенено гориво в голям огнеупорен съд, а за целите на гасителната операция бяха употребени различен тип пожарогасители. Своите огнеборчески умения демонстрираха и кметът на Девня Свилен Шитов, както и неговият заместник Донка Йорданова.
Учението, което вдигна адреналина на всички, бе задължително за служителите на общината и на нейните структури в различните райони на града. То бе организирано съвместно от Община Девня и Районната служба по пожарна безопасност и защита на населението.