Решават кризата с трихлоретана при частично бедствено положение

На територията на бившия завод „Полимери“ в Девня в началото на миналата седмица беше обявено бедствено положение. Решението за това беше обявено от  областния управител Тодор Йотов и кмета на града Свилен Шитов. Причината е пробойна в един от резервоарите, където се съхранява отпадъчният продукт трихлоретан. Те уточниха, че в момента няма опасност за хората, живеещи там.


„Предвид на това, че киселинността му разяжда стените на тези резервоари, единият вече е компрометиран и има пробойна. Вследствие на това на компрометирания покрив на цистерните в резервоарите се събира от снеговалежитне и дъждовете вода. Тъй като относителното тегло на трихлоретана е много по-голямо от водата – над 1,4 (а на водата е 1), в резервоарите над трихлоретана се образува водна фракция – водна шапка, която затруднява изпаренията на леките фракции на трихлоретана. Предвид на това, че една от цистерните е получила в годините пробойна и разцепване с размери 50 на 5 сантиметра, започва изтичане именно на тази водна фракция. Категорично заявявам, че реална пряка опасност за населението няма в момента, но косвено съществува потенциална опасност за създаване на разлив на трихлоретан, предвид на лошото състояние на резервоарите. На основание Закона за защита при бедствия, и във връзка с недопускането на аварийни ситуации на територията на община Девня, съгласувано със заместник-министър председателя на България, с министъра на вътрешните работи и с министъра на околната среда и водите ще препоръчам на кмета на община Девня с протокол от една доста широка комисия, която беше образувана миналата седмица, да обяви частично бедствено положение на територията на завод „Полимери“, каза областният управител.
Тодор Йотов заяви още, че целта е предотвратяване от каквито и да са опасности на населението и околната среда, като то се въвежда и за провеждане на превантивни мероприятия за недопускане на авария.
„В мерките, които тази комисия предложи, ще бъдат включени възстановяване на цялостта на мястото, където се намират двете цистерни. Това е една бетонова площадка, обвалована с валове високи три метра. С течение на времето, за съжаление, бетонът се е пропукал и при разлив има реална опасност трихлоретана да се просмуче в почвата. На второ място ще бъдат запушени пробойните с полиестер, а не както досега са се взимали мерки с дървени чопове, с клинове. Вече пробойните са значителни и не позволяват такива половинчати мерки. Ще бъде наета фирма, която ще извърши сертифициране на дебелината на резервоарите, следствие на което комисията отново ще вземе решение и ще предложи на компетентните органи дали да бъде прехвърлен трихлоретана от компрометираната цистерна в по-здравата. Ако дебелометрията на стените на резервоарите покаже, че те са достатъчно издръжливи и с достатъчна дебелина, то такова прехвърляне няма да бъде извършено, тъй като е много рисково“, поясни още Тодор Йотов.
Той добави, че по повод бедствената ситуация, собственикът на „Полимери Инвест“ Николай Банев заявил, че е купил само завода, а не боклука вътре. Областният управител изрази надежда, че скоро ще минат обжалванията и ще стартира обществената поръчка за транспортиране на опасните вещества извън страната и утилизация.
Количествата, които трябва да бъдат извозени, се равняват на десет влакови композиции. Това обаче няма как да се случи по-рано от 2018 година, коментира още Тодор Йотов.
„Това е второто бедствено положение с предприемане на превантивни мерки. Надявам се да е последното“, заяви кметът на Девня Свилен Шитов. Той добави, че на месец могат да се извеждат по около 150 тона от опасното вещество. Шитов изрази надежда, че няма да се наложи прехвърляне на трихлоретана от единия резервоар в другия.
При всички случаи операцията по обезопасяването на промишлените количества трихлоретан от корозиралия резервоар не може да се реализира в рамките на една седмица, затова частичното бедствено положение ще бъде удължено, стана ясно от разговора на участниците в огледа на котлована и баките с тежки фракции. Мозаечната настилка на коритото, в което са разположени двата резервоара, е разрушена, като на места се е появила тревна растителност. Реална е опасността при евентуален разлив фракциите да се просмучат в подпочвения слой и да заразят водоносния хоризонт, заяви инж. Румен Дяков, консултант при Община Девня.
Същевременно резервоарите съдържат коктейл с цялата Менделеева таблица и не е ясно дали битумната мембрана, която от РИОСВ препоръчват да бъде положена, няма да предизвика неблагоприятна химическа реакция при евентуален теч, опасява се кметът Свилен Шитов. Затова той ще поиска от компетентните органи да официализират експертното си мнение по въпроса за изолацията на котлована.