Ремонтират четири важни пешеходни подлеза

Община Варна ремонтира четири основни пешеходни подлеза, съобщи Тихомир Тимов, началник-отдел в дирекция „Инженерна инфраструктура и благоустрояване“. Това са централният подлез на бул. „Владислав Варненчик“ и този на кръстовището на булеварда с  ул. „Георги Бенковски“ до „Образцов дом“, подлезите на бул. „Христо Ботев“ до Юнашкия  салон и пред пощенски клон №23 на територията на район „Вл. Варненчик“.
Най-сериозните ремонти са в централния и в подлеза до „Образцов дом“. В тях се извършва подмяна на осветлението, почистване на отводнителните канали, смяна на решетките, ремонт на облицовката на бордовете, шапките и таваните, почистване на стените от графити и рисунки. Ремонтите трябва да приключат до края на март, като подлезите няма да бъдат затваряни за преминаване от пешеходци, уточни Тимов.

9 - Podlez 1
През миналата година бяха ремонтирани всички пешеходни подлези по бул. „Княз Борис I“, в участъка от бул. „Цар Освободител“ до кръговото кръстовище – изход от Алея първа. В тях е подменена хидроизoлацията, ремонтирани са съществуващото осветление и таваните, стените са почистени. Въпреки това, няколко месеца по-късно, по-голямата част от обновените подлези отново са надраскани с графити и рисунки.
„При строително-ремонтните дейности специално внимание беше обърнато за осигуряването на достъпна среда за хора с увреждания и майки с колички. За тази цел бяха изградени подвижни рампи. Такива рампи бяха монтирани в подлезите по трасето на интегрирания градски транспорт на Варна“, обобщи Тихомир Тимов.