Режат по-строго парите на съветниците при отсъствие

 

 

Запазване на досегашното възнаграждение на общинските съветници във Варна предвижда проектът за правилник за работата на местния парламент в новия мандат. Парите за работа в полза на гражданите са малко под 1050 лева на месец, или 70 % от заплатата на председателя на Общински съвет – Варна.

Възнаграждението на съветниците обаче ще им се изплаща в пълен размер само ако са стриктни в изпълнението на задълженията си. При отсъствие на общински съветник от заседание на комисиите без уважителни причини му се налага за всяко едно отсъствие санкция в размер на 50 лв., а при отсъствие от редовно заседание на общинския съвет без уважителни причини месечното базово възнаграждение се намалява с 1/3.

Когато общинският съветник не участва в 7 последователни гласувания по същество в рамките на едно заседание, му се налага санкция от 100 лв., това предвижда новият проект за правилник на Общински съвет – Варна.