Расте броят на издадените строителни разрешения

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в област Варна се увеличават с 41.3%, жилищата в тях – с 49.3%, а разгънатата им застроена площ е повече с 39%. Ръст от един път и половина се наблюдава и при броя на разрешителните за строеж, издадени на други видове сгради, а при тяхната РЗП – близо четири пъти и половина. Това сочат данните на Териториалното статистическо бюро на НСИ.

През третото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 154 жилищни сгради със 751 жилища в тях и 98 795 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 80 други сгради с 46 626 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради нарастват с 23.2%, броят на жилищата в тях – със 73.8%, а общата им застроена площ – с 47%. Разрешителните за строеж, издадени на други сгради, намаляват с 55.3%, а общата им застроена площ – с 38%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област София (столица) с издадени 262 бр. разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от област Пловдив с 239 бр.

През третото тримесечие на 2017 г. в област Варна е започнал строежът на 85 жилищни сгради с 354 жилища в тях и с 50 875 кв. м обща застроена площ и на 38 други сгради с 49 553 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 28.0%, жилищата в тях – с 37.9%, а общата им застроена площ – с 37.4%. При броят на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 44.1%, а при тяхната РЗП – с 9.9%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват с 24.1%, жилищата в тях – с 25.5%, а разгънатата им застроена площ е по- малко с 23.0%. Броят на започнатите други видове сгради бележи ръст със 111.1%, а разгънатата им обща застроена площ е над два пъти и половина повече. По започнало строителство на нови сгради област Варна е на трето място в страната. Първа е област Пловдив – 165 жилищни и 80 други сгради, следвана от област София (столица) – 135 жилищни, 4 административни и 27 други сгради.