Разкриха нов социален център в „Аспарухово“

Нов Център за подкрепа на лица с увреждания, включително тежки и множествени отвори врати в „Аспарухово“. От началото на месеца на нуждаещите се там се предлагат дневна грижа, мобилна работа и почасови услуги, подкрепа за роднини и близки в грижата за зависими членове на семейството и същевременно възстановяване на трудовата им заетост, а също и 14-дневна заместваща грижа, съобщиха от Община Варна.

Възможността на центъра е да помага на 90 пълнолетни лица с увреждания. Екип от 24 специалисти и помощен персонал, в това число социални работници, рехабилитатори, психолог, лекар, медицински сестри, арт терапевт, трудотерапевт и санитари са наети да организират дневната грижа и почасовите услуги в Центъра, заместващата грижа и услугите в домовете на потребителите.

Центърът разполага и със специализиран микробус с платформа за хора с увреждания, с който ще се осъществява транспортирането на потребителите и екипите за мобилните услуги. Проектът се реализира чрез Европейския социален фонд по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.